Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Missbruk

Du som bor i Vimmerby kommun och har problem med missbruk och beroende av alkohol eller droger kan vända dig till beroendegruppen inom individ- och familjeomsorgen för att få stöd av olika slag. Även du som har ett spelmissbruk kan vända dig till oss.

Du behöver berätta om dig själv och din situation så att vi, tillsammans med dig, kan komma fram till hur just ditt behov av stöd ser ut.

När kan du kontakta beroendegruppen?

  • Om du har ett allvarligt missbruk och vill förändra dina vanor, men behöver stöd för
    att klara det.
  • Om du är anhörig eller god vän med någon som missbrukar. Då kan du kontakta beroendegruppen för att den du oroar dig för ska få hjälp.
  • Anmälan. Om du tror eller vet att någon fara illa av sitt missbruk kan du anmäla det till oss i beroendegruppen. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte talar om vem
    du är.

Akut behov av hjälp

Om det är akut fara till exempel vid överdos eller abstinensbesvär så ska du ringa 112. Via 112 kan du också få kontakt med socialjouren.

Vilket stöd kan jag få?

I första hand försöker vi ge dig stöd på hemmaplan genom bland annat samtal och drogtester.

Om du har stora eller långvariga problem med missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger har du möjlighet att ansöka hos oss om placering i familjehem eller på behandlingshem.

Hur fungerar det?

I de flesta fall får du först träffa en socialsekreterare. Genom samtal utreder vi tillsammans hur din situation ser ut. Ibland behöver vi också kontakta andra personer som kan ha värdefull information om dig. Vi kan bara ta sådana kontakter om du samtycker till det.

Vi skriver ned det vi får reda på och du har rätt att läsa det vi skriver. Efter utredningen får du ett beslut som utgår från vad som är det mest akuta hjälpbehovet för dig, och vad du behöver hjälp med på längre sikt. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Länk till sida om att överklaga.

Telefonrådgivning

Har du frågor eller funderingar kring alkohol, droger eller spel om pengar? Ring vår råd- och stödtelefon.

Sekretess

Vid kontakt med oss skyddas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att vi har tystnadsplikt och att uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Hjälp från Region Kalmar län

Du kan också få hjälp från Region Kalmar län.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag 09.00-09.45, tisdag 13.15-14.00 och fredag 13.15-14.00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: