Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kost inom omsorg.

 

Kostenhetens ansvarar för att tillaga och servera säker och näringsriktig kost till elever, pedagoger och brukare inom kommunen. Måltiderna ska ge alla gäster en näringsriktig sammansatt kost som är varierande och säsongsanpassad. Kostenheten ska bidra till en hållbar utveckling med inriktning mot de globala målen och livsmedelsstrategin för säker kvalitet och goda matvanor.

Matsedlar för särskilt boende och restaurangerna på Granen, Frödala och Solgläntan.

Matsedel Särskilt boende v 9-16 2023 Pdf, 230 kB.

Matsedel Granen, Frödala och Solgläntan v 9-16 2023 Pdf, 226 kB.


Enkät till hemmaboende med matdistribution

Under hösten 2022 har vi skickat ut en enkät med lite frågor till alla som har matlådor hem till egna bostaden (matdistribution), detta för att veta vad man tycker och tänker om maten.

Här finns en sammanställning av svaren.

Enkätsvar matdistribution 2022 Pdf, 516 kB.

Kontakt

Ola Falk

Områdeschef, kost
Kostenheten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 57
E-post: ola.gunnarsson@vimmerby.se

Jimmy Front

Områdeschef, kost
Kostenheten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 56
E-post: jimmy.front@vimmerby.se

Conny Linder

Områdeschef Vimar, kost
Kostenheten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 54
E-post: conny.linder@vimmerby.se

Sofia Andersson

Kost- och Lokalvårdschef
Kost- och lokalvårdsenheten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 25
E-post: sofia.a.andersson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: