Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Hjälp att få mat inhandlad och hemkörd

Det kan finnas möjlighet för dig som bor på landsbygden och i Vimmerby tätort att få hjälp att få maten hemkörd till dig. Det görs med hjälp av det som kallas hemsändingsbidrag.

Hemsändningsbidraget gäller normalt enbart för medborgare i våra tätorter förutom Vimmerby då regelverket är utformat som ett stöd för landsbygden. Med anledning av Covid-19 har beslut fattats att reglerna ska utökas och gälla nu fler invånare i Vimmerby kommun. Det utökade stödet gäller fram till och med 31 oktober 2021.

Hur fungerar det?

Det innebär att Vimmerby kommun har avtal med ett antal dagligvarubutiker i kommunen. Vimmerby kommun kan ge bidrag till dagligvarubutiker som tillhandahåller varuhemsändning till permanent boende Vimmerby tätort. Detta gäller de som på grund av ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att själv göra sina inköp, eller att ingen i hushållet kan ta sig till butiken på grund av att man inte har bil eller körkort. Man kan även tillfälligtvis behöva hjälp med detta av någon anledning.

 • Tillägg innebär att leveranser får ske till personer som är boende i Vimmerby tätort som normalt inte omfattas av bidraget. Detta gäller fram till och med 31 oktober 2021.
 • Bidrag utgår endast till hemsändning av dagligvaror.
 • Bidrag utgår för högst en leverans per hushåll och vecka. Kunden avgör i samråd med handlaren var man kan beställa varor. Handlarna kommer överens om sitt kundområde.
 • Den enskilde handlaren avgör själv, i samråd med kunderna, beställnings- och leveransrutiner. Hemsändningen bör i första hand ske med handlarens eget fordon. Om detta inte är möjligt kan varorna levereras med hjälp av lantbrevbärare eller viss linjetrafik. Varudistributionen ordnas och organiseras av handlaren själv.
 • Handlaren erhåller ett fast bidrag per hemsändning. Hemsändningsbidragets storlek fastläggs årsvis i kommunens budget. Det totala hemsändningsbidraget 200 kronor per varuleverans.
 • Handlaren antecknar utförda leveranser på en hemsändningslista, där även kunden har signerat.

Vad ska du som önskar få hjälp göra?

Du kontaktar din handlare för att höra hur rutiner ser ut och hur dom kan hjälpa dig.
Tjänsten kostar inget då handlaren får ersättning för detta från Vimmerby kommun.

Idag har Vimmerby kommun avtal med följande handlare.

 • Handlar´n i Gullringen, Telefon: 0492-220 02
 • ICA Nära i Fröding, Telefon:0492-400 03
 • ICA Nära i Storebro, Telefon: 0492-300 58
 • ICA Nära i Södra Vi, Telefon: 0492-200 23
 • Tuna matbutik, Telefon: 0492-500 03
 • ICA supermarket i Vimmerby, Telefon: 0492-758 80
 • Tempo i Vimmerby, Telefon: 0492-317 02

Kontakt

Mirja Holgersson

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 83
E-post: mirja.holgersson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: