Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboende

Hälso- och sjukvårdspersonal utför sjukvårdsinsatser till dig som bor inom vård- och omsorgsbostäder för äldre- och funktionshindrade utifrån ditt behov, oavsett tidpunkt på dygnet.

Som boende har du en patientansvarig sjuksköterska, som i samråd med din läkare, dig och dina närstående planerar insatserna. När du vill ha kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal förmedlas detta genom boendets personal.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: