Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Frivilliga samhällsarbetare (FS) Hultsfred - Vimmerby

I Hultsfred och Vimmerby finns en opolitisk och obunden intresseförening som varit aktiv sedan 1972. Som namnet anger är föreningen en sammanslutning av personer med socialt intresse som organiserat sig inom olika uppdrag i Hultsfred-Vimmerby området.

Medlemsavgiften är 150 kr och inkluderar dessutom deltagande i kurser, studiebesök mm samt nyhetsbrev från riksförbundet. I medlemsskapet ingår också olycksfalls- och krisförsäkring, det finns extra försäkring främst för gode män och förvaltare som omfattar rättskydd och förmögenhetsskada.

Kontakt

Frivilliga samhällsarbetare (FS) Hultsfred - Vimmerby

Bjarne Lynbech 0705- 68 52 68

Mats Krantz 0705- 23 27 76

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: