Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Arvode och kostnadsersättning

En god man eller förvaltare har rätt till ersättning i form av ett arvode och ersättning för nödnvändiga utgifter för uppdraget.

Arvode

Utbetalas en gång om året. Överförmyndaren tillämpar SKL:s rekommendationer. Arvodets storlek varierar beroende på uppdraget.

Ett normalt årsarvode inklusive kostnadsersättning för uppdrag som omfattar samtliga delar är 12.000 kronor.

Kostnadsersättning

Utbetalas antingen med schablon eller genom faktisk kostnadsersättning.

Begärs faktisk kostnadsersättning krävs underlag som visar kostnaderna.

Schablonersättningen kräver inga kvitton. Begär man schablonersättning medges inte faktisk kostnadsersättning för mindre parkeringsavgifter, telefonsamtal, porto, kuvert, kopieringspapper, pärmar, mappar och liknande kontorsmaterial.

Schablonkostnadsersättning

2% av basbeloppet (930 kr år 2019)

Faktisk kostnadsersättning

enligt kvitto/underlag

Ersättning för resa

enligt körjournal


Bilersättning

Bilersättning per mil (körjournal) enligt skatteverkets skattefria schablon alternativt för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Bilersättning medges oavsett om man begär schablonersättning eller faktisk kostnadsersättning.

Ersättning för dataprogram, böcker och skrifter medges ej.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan

Telefon: växel 0492-76 90 00

Telefontider: måndag-fredag 10:00-12:00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: ovis@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598  81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: