Styrgrupp

En styrgrupp, Samverkan- och Folkhälsogruppen (SoF-gruppen), ansvarar för samverkansfrågor som rör barn och ungdomar och för att driva bedriva folkhälsoarbetet.

I denna styrgrupp sitter representanter från kommunen, polisen och hälsocentralen. Kommunens folkhälsosamordnare är sammankallande.

Folkhälsorådet nätverk består av representanter från landstingets olika verksamheter, ideella organisationer och flera av kommunen verksamhetsgrenar. Nätverket står för en viktig kompetens i folkhälsoarbetet.

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare, tf Enhetschef Kulturskolan
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-02-27