Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Samverkansgruppen för folkhälsofrågor

Samverkansgruppen för folkhälsofrågor ansvarar för att driva folkhälsoarbetet inom Vimmerby kommun.

I denna samverkansgrupp sitter representanter från kommunen, polisen och hälsocentralen. Kommunens folkhälsosamordnare är sammankallande.

Samverkansgruppen är en del av Folkhälsorådet som i sin tur består av representanter från regionens olika verksamheter, ideella organisationer samt flera av kommunernas verksamhetsgrenar. Folkhälsorådet står för en viktig kompetens i folkhälsoarbetet.

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: