Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vimmerby kommuns HBTQIA-nätverk

Vimmerby kommun har ett löpande arbete för att förbättra livsvillkoren och hälsan för HBTQIA-personer. Ett steg i det arbetet är kommunens HBTQIA-nätverk. Nätverket samordnar och planerar aktiviteter kring Kalmarsund Pride men jobbar även med löpande aktiviteter under året. Nätverket är öppet för alla som vill vara med.

HBTQIA är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och asexuella. Vill du veta mer om vad de olika begreppen står för så hittar du RFSLs ordlista här: https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/ Länk till annan webbplats.

Vimmerby kommuns HBTQIA-nätverk består bland annat av tjänstepersoner, representanter från föreningsliv och studieförbund men är även öppet för civilsamhället. Nätverket har samordnat flertalet föreläsningar och aktiviteter kring Prideveckan. Bland annat en föreläsning om transsexualitet som alla högstadieelever i kommunen tog del av och en om normkreativitet för förskolepersonal.

Under våren 2021 pågår ett projekt kring att samla in berättelser kring hur det är att vara ung och HBTQIA i Vimmerby kommun. Mer information om projektet finns här: http://www.vimmerby.se/nyheter/nyheterupplevaochgora/hurardetattvaraungochhbtqiaivimmerbykommun Länk till annan webbplats.

Brinner du för HBTQIA-frågor? Vill du vara med och utveckla Vimmerby kommuns arbete med HBTQIA-frågor? Välkommen att bli en del av nätverket. Kontaktinformation finns i boxen nedan.

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: