Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Digitala föräldracaféer

Under våren arrangeras digitala föräldracaféer som är korta, digitala föreläsningar med olika aktuella teman som riktar sig till vårdnadshavare. Efter föreläsningen finns det utrymme för frågor och inspelningen ligger sedan ute i två veckor. Hör gärna av dig till kontaktpersonen nedan om du har önskemål på framtida teman eller undrar över något!

Här nedan finns information om föräldracaféer för våren 2023, sidan uppdateras efter hand!

 

Nästa föräldracafé:

Att vara förälder under barn och ungas olika utvecklingsstadier

Måndagen den 3 april kl 18:30

Vilka förväntningar kan jag ha på mitt barn?

Hur sätter jag gränser utan att det går ut över relationen?

Under de olika utvecklingsstadier som ditt barn går igenom kan det vara svårt att veta hur du som förälder bäst kan stötta och skydda ditt barn och tonåring. Maria Karlsson är kurator på Barn och ungdomshälsan i Oskarshamn och under kvällen reder hon ut vad som kan vara bäst för vilket stadie.

Föreläsningen är ca 30 minuter lång och det kommer att finnas tid för eventuella frågor eller reflektioner efteråt.

Länk till föreläsningen kommer att läggas ut här nedan några dagar innan. Föreläsningen spelas in och finns tillgänglig att se till och med den 17 april 2023.

Varmt välkommen!


Kommande föräldracafé:

EPA-kultur - Unga, A-traktorer och vuxna runtomkring

Måndagen den 24 april kl 18:30

Sedan 2018 har antalet A-traktorer i Sverige fördubblats. Då motorintresset ökar och går lägre ner i åldrarna finns det ett växande behov av att på ett medvetet sätt bemöta detta intresse.

I den här föreläsningen berättar vi om Epa-kulturen ur tre olika perspektiv. Ur Karolinas perspektiv som själv är en del av målgruppen, ur Lindas perspektiv som leder en av Fryshusets fritidsverksamhet för motorintresserade unga och ur polisens perspektiv som vet vilka regler som gäller både för de unga och er föräldrar.

Föreläsningen är ca 30 minuter lång och det kommer att finnas tid för eventuella frågor eller reflektioner efteråt.

Länk till föreläsningen kommer att läggas ut här nedan några dagar innan. Föreläsningen spelas in och finns tillgänglig att se till och med den 9 maj 2023.

Varmt välkommen!

 

Tidigare föräldracafé:

Att möta barn och unga vid samhällsoro

Måndagen den 27 februari kl 18:30

De senaste åren har präglats av pandemin, kriget i Ukraina och nu den ekonomiska oron och energikrisen. Både de offentliga och privata samtalen har genomsyrats av oro vilket påverkat både vuxna och barn.

Under kvällen får du lyssna på Terese Ahlstedt och Sofia Lilja som arbetar som kuratorer på Bris, region öst. Terese och Sofia kommer att prata om hur oro i samhället kan påverka barn och unga, samt vad vi vuxna kan göra för att stötta barn i vår närhet.

Föreläsningen är ca 30 minuter lång och det kommer att finnas tid för eventuella frågor eller reflektioner efteråt.

Länk till föreläsningen kommer att läggas ut här nedan några dagar innan. Föreläsningen spelas in och finns tillgänglig att se till och med den 14 mars 2023.

Varmt välkommen!


Kontakt

Anja Persson

Ungdoms- och ANDTS-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 53
E-post: anja.persson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: