Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Misstanke om att barn far illa, orosanmälan

Om du som privatperson märker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. När du anmäler behöver du inte veta säkert hur barnet har det. Det räcker med att du känner oro. Det är socialtjänstens uppgift att ta reda på mer.

Få råd och anmäla

En anmälan kan vara antingen skriftlig eller muntlig. Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan bör göras kan du diskutera situationen med socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan.

Kan jag anmäla anonymt?

Som privatperson kan man vara anonym i kontakten med socialtjänsten, men det kan inte den som arbetar med barn.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med ditt namn, utan redan från början säga att du vill vara anonym. Vet vi ditt namn kan vi bara i undantagsfall hålla det hemligt.

Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om det framkommer oklarheter.

Vad händer efter anmälan?

När socialtjänsten får reda på att det finns oro för att ett barn kontaktar vi familjen. Vi behöver göra en första bedömning om det finns oro som behöver utredas vidare.

Om socialtjänsten beslutar att starta en utredning pratar vi med barnet, vårdnadshavare och personer i barnets omgivning för att ta reda på mer om hur barnet har det.

När utredningen är klar kan barnet eller familjen erbjudas stöd. Socialtjänsten söker i första hand efter frivilliga lösningar på eventuella bekymmer tillsammans med familjen.

Det är bara när barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas allvarligt som föräldrar kan tvingas ta emot stöd för sitt barn. I dessa fall bestämmer förvaltningsrätten.

Kan jag som anmäler få veta hur det går?

En återkoppling kan ske till anmälaren om den berörda familjen lämnar medgivande till detta.

Film och information om orosanmälan

Socialstyrelsen har tagit fram information och har gjort en kort film som handlar om anmälan när barn far illa.

Socialstyrelsens information och film. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att enligt SoL 14 kap. 1 § genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa. 

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, tisdag, onsdag, och fredag 09:00-09:45
Familjerätten: måndag, onsdag och fredag 09:00-09:45, tisdag 13:15-14:00.
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: