Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning, arv samt namnfrågor. Faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. I samband med fastställandet kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Hur går det till att fastställa faderskap?

När ett barn föds av en ogift mamma får socialförvaltningen ett meddelande om det från Skatteverket. Vi skickar ett brev till mamman med uppmaning om att beställa tid för bekräftelse av faderskapet. Om ni som föräldrar vill fastställa faderskapet redan innan ert barn är fött kan ni själva kontakta oss och beställa tid för besök. Ta med giltiga id-handlingar när ni kommer. Vid ert besök gör ni en skriftlig bekräftelse av faderskapet. Genom detta knyts barnet juridiskt till pappan.

Är ni som föräldrar överens kan ni i samband med faderskapsbekräftelsen skriftligt anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Om det är osäkert vem som är pappa

Det är av yttersta vikt att faderskapet blir riktigt fastställt. Om det är osäkert vem som är pappa till barnet, önskar vi att ni kontaktar socialförvaltningen redan under graviditeten för att ge oss mer tid för utredning. Både mannen och kvinnan har rätt att begära rättsgenetisk undersökning hos oss, en så kallad DNA-analys. Socialförvaltningen står för kostnaderna.

I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Hur går det till att fastställa föräldraskap?

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor. Den assisterade befruktningen ska ha utförts inom svensk sjukvård.

Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller vara sambos. Samtycke krävs av den av föräldrarna som inte burit barnet. Detta samtycke visas när föräldraskapsbekräftelsen ska göras hos socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Ta med giltiga id-handlingar till besöket.

Är föräldrarna överens kan de i samband med föräldraskapsbekräftelsen skriftligt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Vad händer när bekräftelser är gjord?

Efter att bekräftelsen om faderskap eller föräldraskap är klar skickar socialförvaltningen uppgifterna till Skatteverket för registrering. Detsamma gäller för anmälan om gemensam vårdnad om sådan är gjort.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, tisdag, onsdag, och fredag 09:00-09:45
Familjerätten: måndag, onsdag och fredag 09:00-09:45, tisdag 13:15-14:00.
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: