Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barnäktenskap - detta gäller

I Sverige är alla under 18 år barn. Ingen får gifta sig med ett barn i Sverige. Barn har rätt att gå i skolan och utbilda sig, ha möjlighet till fritidsintressen och få utvecklas som en egen person. Att leva i ett äktenskap innebär ansvar som barn inte ska ha.

Enligt svensk lag får ingen gifta sig med en person som är under 18 år.

Ingen får tvinga ett barn att gifta sig!

Det är olagligt att tvinga eller lura ett barn att resa till ett annat land för att gifta sig. Det här är ett brott som kan leda till fängelse. Det är olagligt att tvinga ett barn att leva i en relation som liknar ett äktenskap.

Utländska barnäktenskap är inte giltiga i Sverige

Från år 2019 kan ett äktenskap inte bli giltigt i Sverige om någon i paret var under 18 år när de gifte sig.

Men, i vissa undantagsfall kan ett utländskt barnäktenskap fortfarande erkännas. Till att börja med måste båda vara över 18 år när de ansöker om att få äktenskapet registrerat i Sverige.

Akut hjälp i en nödsituation

Om du är i en nödsituation och behöver hjälp snabbt ska du ringa polisen på telefonnummer 112.

Hjälp och stöd

Du kan alltid få hjälp och stöd från socialförvaltningen.

Om du undrar över något eller behöver stöd att kontakta socialförvaltningen prata med din god man eller särskilt förordnade vårdnadshavare,  din lärare, kurator eller skolsköterska eller personal på ungdomsmottagningen.

 Läs mer i broschyren!

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: