Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ansökan och utredning

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om insatser hos barn- och
familjeenheten för dig och din familj.

När du ansöker om insatser hos oss gör barn- och familjeenheten en utredning tillsammans med dig. Det innebär att vi samlar in kunskap om dig, din familj och din situation. Ibland behöver vi också kontakta andra personer som kan ha värdefull information om er. För att kunna göra detta behöver vi ert samtycke.

Målet med utredningen är att vi ska kunna bedöma hur just din familjs behov av stöd ser ut.

En utredning får högst pågå i fyra månader. Materialet vi samlar in skrivs ned. Du som är vårdnadshavare har rätt att ta del av det som skrivits. Vi får inte lämna ut anteckningarna till andra utan ert tillstånd.

När utredningen är klar fattar vi beslut utifrån det vi har fått veta om er. Beslutet blir antingen att vi beviljar de insatser ni ansökt om eller att vi avslår din ansökan. Ett beslut om avslag kan överklagas.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: