Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Adoption

En adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. Internationella adoptioner är det vanligaste formen av adoption i Sverige. Barnet förmedlas då oftast genom  en auktoriserad adoptionsorganisation.

Kommunens familjerätt ansvarar för medgivande till internationell adoption

Om du önskar adoptera ett barn krävs ett medgivande från socialnämnden. Du ansöker om medgivandet hos socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. 

Första steget är ett informationssamtal om adoptionsprocessen. Nästa steg är att den/de som ansöker om adoption går en föräldrautbildning, som krävs enligt lag. Därefter gör socialförvaltningen en utredning tillsammans med den/de som vill adoptera. Beslutet om medgivande ska lämnas till adoption fattas sedan av socialnämnden.

Ansökan om nationella adoptioner görs till tingsrätten

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn, så kallad styvbarnsadoption, ska du vända dig till tingsrätten med en ansökan. Innan tingsrätten fattar beslut begär rätten ett yttrande från socialnämnden. Det händer, men det är mycket ovanligt, att svenska barn lämnas för adoption.

Krav för adoption

För att få adoptera måste du ha fyllt 25 år och för att få adoptera gemensamt måste paret vara gifta eller registrerade partners. Den rekommenderade övre åldersgränsen är 42 år. Vissa länder tillåter ensamstående att adoptera.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att adoptera ett barn är du varmt välkommen att besöka oss för mer fördjupad information.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: