Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Familj, barn och ungdom

Alla kan vi någon gång i livet drabbas av kris och behöva hjälp från socialtjänsten. Ibland drabbas en person och andra gånger en hel familj.

Behöver du stöd och hjälp för dig och din familj är du välkommen att ta kontakta oss på barn- och familjeenheten.

Den hjälp du kan få genom oss kallas bistånd och kan vara i form av råd, stöd eller behandling. Det ges till föräldrar, unga eller till hela familjen. 

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: