Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Så här räknar vi - normer för försörjning och bostadskostnad

Det finns en riksnorm för försörjningsstöd som gäller i hela Sverige. Normen ses över varje år.

Riksnorm

Riksnormen säger vilket belopp som ska räcka för hushållet under en månad till:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning och telefon

Beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Tillägg

Till denna grund läggs verkliga och rimliga kostnader för:

 • bostad
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • avgift till arbetslöshetskassa och fackförening

Rimlig boendekostnad

I beräkningen ingår en rimlig, verklig boendekostnad. Den beror på hur många ni är i hushållet. Detta är den högsta kostad som vi godkänner idag:

Antal personer

Antal rum

Belopp

1-2 vuxna

1 r o k

4 000 kronor

1-2 vuxna utan barn eller + 1 barn

2 r o k

5 500 kronor

1-2 vuxna + 1-2 barn

3 r o k

6 000 kronor

1-2 vuxna + 2-3 barn

4 r o k

7 300 kronor

1-2 vuxna + 3-4 barn eller fler

5 r o k

7 500 kronor

Ekonomiskt bistånd till annat

Förutom försörjningsstöd kan man också få hjälp till andra kostnader. Det kan till exempel vara glasögon, läkarvård, tandvård eller möbler. Detta är i första hand aktuellt om du har haft försörjningsstöd under en längre tid.

Egna inkomster och tillgångar

Utifrån de regler som finns räknar vi först fram ett belopp som motsvarar dina grundläggande kostnader. Sedan ser vi vilka inkomster och tillgångar som ditt hushåll har.

Om kostnaderna är större än inkomsterna har du ett underskott. Om du har gjort det du själv kan för att bidra till din egen försörjning har du rätt till ekonomiskt bistånd med det belopp som du har i underskott.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, tisdag, onsdag, och fredag 09:00-09:45
Familjerätten: måndag, onsdag och fredag 09:00-09:45, tisdag 13:15-14:00.
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: