Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ansökan, utredning och
beslut om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Ansökan

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd vänder du dig till socialförvaltningen. Du bokar in ett möte och får träffa en socialsekreterare.

Inför besöket får du en ansökningsblankett och information hemskickad till dig. Ansökan sker för en månad i taget.

En grundlig utredning krävs

För att få kunskap om din situation behöver vi uppgifter från dig. Vi behöver också kontakta andra myndigheter för att få information om din ekonomi och din situation. Vi kan inte ta sådana kontakter utan din tillåtelse.

Vi dokumenterar det vi får reda på. Du har rätt att läsa det vi skriver. Vi får inte lämna ut anteckningarna till andra utan ditt tillstånd.

Målet är att du ska kunna försörja dig själv

Målet med ekonomiskt bistånd är att hjälpa dig tillbaka till egen försörjning. Därför kommer vi att samtala med dig om på vilket sätt du själv har försökt lösa dina försörjningsproblem.

Du måste själv göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös innebär det till exempel att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Så här räknar vi – normer för försörjning och bostadskostnad

Normer för försörjning och bostadskostnad

Beslut

Vår inriktning är att fatta beslut inom åtta dagar från det att vi fått alla nödvändiga uppgifter. Beslutet blir antingen att du får bistånd eller att vi avslår din ansökan. Om vi avslår din ansökan talar vi om för dig varför vi gör det. Ett sådant beslut har du rätt att överklaga.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

När ansökan är komplett skickar vi dig ett skriftligt beslut inom tio arbetsdagar. Om du får ekonomiskt bistånd står det i brevet när pengarna betalas ut. Pengarna betalas ut till ett bankkonto, bankgiro eller motsvarande. Det kan ta några dagar innan de finns på ditt konto. I undantagsfall får du istället rekvisitioner eller matkuponger.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception
Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 94 48
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Telefontider
Enheten försörjning: vardagar 09:00-09:45 
Enheten barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 
Familjerätten: måndag, onsdag och fredag 09:00-09:45, tisdag 13:15-14:00.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad: