Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ekonomi och ekonomiskt bistånd

Ibland händer det saker i livet som gör att man behöver hjälp med sin ekonomi. Då kan du vända dig till en socialsekreterare för rådgivning och eventuellt få ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag.

Har du svårt att hantera dina skulder kan du få hjälp av budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig att hitta lösningar och komma fram till hur du kan förändra din situation.

Kontakt

Enheten för försörjning

Telefon: 0492-76 90 00
Telefontid: 09:00-09:45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset Stångågatan 28 598 81 Vimmerby. Endast bokade besök och bokning sker på telefontiden.

Blankett för ansökan om ekonomiskt bistånd finns att hämta i kommunens kontaktcenter.
Kontaktcenter har öppet måndag-fredag klockan 08:00-16:00. Undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl.12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: