Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Styrgruppen för drogförebyggande arbete

Styrgrupp för folkhälsoarbetet är SoF-gruppen (Samverkan och Folkhälsogruppen)

Styrgrupp för det drogförebyggande arbetet är Samverkans- och folkhälsogruppen (SoF-gruppen) som består bland annat av representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och utvecklingsavdelningen, kommunpolisen, hälsocentralens verksamhetschef och samordnaren för folkhälsa, brott- och drogförebyggande arbete.

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: