Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Drogförebyggande arbete

Alla ungdomar kommer någon gång i kontakt med alkohol och tobak, en del också med narkotika, dopning och andra droger.

Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för föräldrar och andra aktörer inom barn- och ungdomsverksamhet att ge barn och unga en drogfri uppväxt. Det kan vi göra genom att ge stöd i föräldrarollen, erbjuda en strukturerad meningsfull fritidssysselsättning och genom att öka medvetenhet och kunskap.

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Anja Persson

Ungdoms- och ANDTS-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 53
E-post: anja.persson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: