Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Uppgifter som behövs för att göra en dödsboanmälan

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter en bouppteckning. Du kan ansöka om dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet samt att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. För att kommunen ska kunna utreda om det är möjligt att göra en dödsboanmälan behöver du kontakta våra dödsbohandläggare snarast.

 • Dödsfallsintyg med släktutredning, beställs från Skatteverket
 • Beslut om vilken skatt man beräknas få tillbaka under året. (Ansökan om förtidsutbetalning av preliminär A-skatt gör ni hos Skatteverket).
 • Kontaktuppgifter och personnummer för samtliga dödsbodelägare
 • Kopia av den senaste deklarationen med bilagorna 1 och 4
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen
 • Avi för aktuell hyra
 • Kapital- och räntebesked från samtliga banker
 • Kontoutdrag för samtliga konton tre månader innan dödsdagen och framåt
 • Uppgifter om eventuella begravningsförsäkringar och/eller tjänstegrupplivförsäkring
 • Offert eller räkning på begravningskostnad och /eller gravsten
 • Eventuellt testamente.

Kontakt

Jennie Gustavsson

Utredare av dödsbon
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 28 (telefontid: 10.00-12.00)
E-post: jennie.gustavsson@vimmerby.se

Charlotta Leander

Utredare av dödsbon
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 81 (telefontid 10.00-12.00)
E-post: charlotta.leander@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: