Att ta hand om ett dödsbo

När en person har avlidit är det dödsbodelägarna (motsvarar ungefär arvtagarna) som har ansvaret för att ta hand om boet efter den avlidne och ordna med begravning. Dödsbodelägarna har också ansvar för att ordna så att det görs antingen en bouppteckning eller en dödsboanmälan.

Bouppteckning eller dödsboanmälan?

Dödsbodelägarna ansvarar för att antingen en bouppteckning eller dödsboanmälan blir gjord. Syftet är att ta fram information om vilka som är dödsbodelägare och om dödsboets ekonomi.

En bouppteckning ger en mer omfattande bild av tillgångar och kostnader i boet. Som dödsbodelägare kontaktar du Skatteverket för att få information och blanketter.

Dödsboanmälan används bara när tillgångarna i boet inte räcker till mer än begravningskostnader och kostnader för att avveckla boet, och personen inte ägde hus eller mark.

Dödsboanmälan

Om du som dödsbodelägare kommer fram till att det är en dödsboanmälan som ska göras, ska du kontakta socialförvaltningens utredare av dödsbon.

För att kunna göra en dödsboanmälan behöver vår utredare medverkan från dig som är dödsbodelägare.

Bostaden ska lämnas orörd till dess att utredaren besökt den för att värdera lösöret. Du behöver även lämna in underlag om dödsboets ekonomi.

Lista över de uppgifter som behövs.Word (word, 62 kB)

Under utredningstiden

Under tiden fram tills bouppteckningen eller dödsboanmälan är färdig, ska inga räkningar i dödsboet betalas. Som dödsbodelägare bör du begära att eventuella autogiron för dödsboet stoppas.

Betalningsansvar

Om du som dödsbodelägare har skrivit under beställningen av begravningen, är du betalningsansvarig för den. Betalningsansvaret för andra skulder i dödsboet går inte över på dödsbodelägarna.

Färdigställandet av dödsboanmälan

När vi har genomfört utredningen av vilka som är dödsbodelägare och av ekonomin i dödsboet lämnar vi dödsboanmälan till Skatteverket.

Ekonomiskt bistånd

Som dödsbodelägare har du möjlighet att för dödsboets räkning ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Detta kan du göra först när bouppteckning eller dödsboanmälan är klar. Reglerna för ekonomiskt bistånd säger att tillgångarna i dödsboet i första hand ska användas för begravningskostnaden. Det finns en gräns för hur stor begravningskostnad som godtas.

Om du vill ansöka om bistånd, ska du kontakta socialförvaltningens försörjningsgrupp på telefon 0492-76 91 00. Socialsekreterarna har telefontid vardagar klockan 09.00-09.45.

Om det inte finns dödsbodelägare

Om det inte finns dödsbodelägare blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. I dessa fall har kommunen ansvar för att tillfälligt förvalta dödsboet och kontakta dem.

Mer information

Bouppteckning - Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt bistånd - information från Vimmerby kommun

Kontakt

Charlotta Leander

Utredare av dödsbon
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 81 
E-post: charlotta.leander@vimmerby.se

Jennie Gustavsson

Utredare av dödsbon
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 28
E-post: jennie.gustavsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-11