Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Gymnasielunch

Krisledningsnämnden har beslutat om ändringar gällande hantering av gymnasieluncher. Den tidigare digitala lösningen med ”Take away-lunch” kommer inte längre att användas. Nya rutiner införs från och med 25 januari.

Information 21 april 2021

Hej elever och vårdnadshavare!

Du som elev på Vimmerby gymnasium och som har studerat på distans under våren har rätt att få ersättning retroaktivt för lunch de dagar din utbildning varit förlagd på distans. Beslutet är taget av Krisledningsnämnden och gäller från och med 25 januari och framåt tills nytt beslut tagits. Samhällsbyggnadsavdelningen har, tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, kommit fram till ett säkert sätt att samla in information från er elever och vårdnadshavare.

Ersättningen avser 25 kronor per dag med distansstudier. Det gäller alltså inte dagar du varit sjuk, haft undervisning i skolan, varit på praktik eller haft enstaka lektioner på plats.

Vårdnadshavare till er elever alternativt om ni själva fyllt 18 år kommer få ett
e-postmeddelande via systemet IST Medgivande. I e-postmeddelandet framgår det information om att det finns ett nytt formulär att fylla i IST Medgivande.

Formuläret kommer vid första utskicket att gälla dagar för perioden januari - mars. Nya formulär kommer att sändas ut vid varje månadsbryt så länge som beslutet om ersättning gäller.

Ni behöver fylla i följande uppgifter.

  • Antal dagar ni studerat på distans för respektive månad
  • Bankens namn
  • Clearingnummer
  • Kontonummer

När ni fyller i formuläret så känner systemet av vilken elev som ersättningen avser.

(Kontroll om uppgift av antalet dagar kommer att göras.)

Så håll utkik efter meddelande från systemet IST Medgivande om att formuläret finns tillgängligt.

Har ni inte fått meddelande kan du i slutet av veckan gå in och titta om du kan se formuläret.

Formuläret kommer finnas tillgängligt via https://svara.ist.se/

Du behöver Bank-id eller Freja eID för att logga in.
Har ni inte Bank-id och Freja eID vänligen kontakta gymnasiet, vimmerby.gymnasiet@vimmerby.se, för ytterligare information.

Eventuella återkommande frågor kommer besvaras på www.vimmerby.se/gymnasielunch Länk till annan webbplats.

Med vänliga hälsningar

Vimmerby kommun genom Samhällsbyggnadsavdelningen och Barn- och utbildningsförvaltningen


Gällande beslut.

Krisledningsnämnden har fattat följande beslut:

  • Elever på Vimmerby gymnasium får retroaktiv lunchersättning 25 kr vid varje beslutad dag med distansundervisning.

  • Kostnaden på maximalt 44 tkr per vecka finansieras genom oförutsedda medel.

  • Beslutet gäller från och med 25 januari 2021 och framåt tills annat beslut tas.

Bedömning

Vimmerby kommun står inför tuffa utmaningar ekonomiskt på grund av covid-19 och gör bedömningen att det krävs en mer långsiktig och ekonomisk hållbar lösning.

Beslutet omfattar elever på Vimmerby gymnasium. Övriga folkbokförda gymnasieelever i Vimmerby kommun hänvisas till sin gymnasiekommun. Vimmerby kommun anser att den interkommunala ersättningen som utgår till andra kommuner för elever som är folkbokförda i Vimmerby ska täcka även lunchkostnaden.

Erbjudandet möjliggör retroaktiv lunchersättning 25 kr vid varje beslutad dag med distansundervisning. Kostnaden uppgår till 44 tkr per vecka om alla elever har distansundervisning samtidigt men sjunker således vid övergång till växelvis närvaro.

Vad behöver du som elev på Vimmerby gymnasium göra?

Du som elev kommer vid ett tillfälle att bli ombedd att ange ett antal uppgifter så som bank och kontonummer dit du vill ha utbetalningen gjort. Mer information om var du ska ange dessa uppgifter kommer till din skolmejl när systemet är klart. Skolan kommer sedan automatiskt rapportera om du varit schemalagd att studera på distans.

Utbetalning av lunchersättning kommer att göras månadsvis retroaktivt. Det vill säga att du får utbetalning månaden efter då närvarorapporteringen inkommit från skolan.

Kontakt

Kontaktperson för företagare

Patric Engqvist

Enhetschef för Allaktivitetshuset Fabriken
Projektmedarbetare Näringslivsenheten
Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 94 12
E-post: patric.engqvist@vimmerby.se

Kontaktperson för elever

Andreas Horste

Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
E-post: andreas.horste@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: