Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Information med anledning av coronavirus och sjukdomen covid-19

Vimmerby kommun arbetar aktivt för att begränsa spridningen av covid-19 och är väl förberedd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

Nedan finner du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Sjukdomen finns nu i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. För Sverige innebär detta inte några förändringar i det arbete som pågår. De bedömningar av risk och de viktiga strategier och åtgärder som presenterat kvarstår.

För löpande information om läget hänvisas till följande sidor:

Folkkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har i samråd med Region Kalmar läns smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd för Kalmar län. Beslutet gäller till och med den 13 december men kan komma att förlängas.

Från och med 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmar län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden.

Den 10 november publicerade Vimmerby kommun ett pressmeddelande med anledning av detta.

Allaktivitetshuset Fabriken

Fabrikens verksamhet stänger. Eventuellt kommer utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter att arrangeras. Information kommer att publiceras i Fabrikens sociala medier, på kommunens webbplats samt på affischer i Fabrikens lokaler.

Biblioteket

Biblioteken i Vimmerby kommun stängs som mötesplats och är endast öppna för samhällsinformation och utlåning. Tidningshörnan i stadshuset stängs tillsvidare. Vimmerby kommun införde dessa förändringar under vecka 45. Information om öppettider finns på bibliotekets webbsida.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet stängs ner för gruppaktiviteter. Undervisningen kommer att ersättas med digitala lektioner. Viss individuell undervisning kommer att fortgå för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Samtliga deltagare i Kulturskolans verksamhet kommer att få information om vad som gäller för dem.

Stadsmuseet Näktergalen

Utställningen ”Närbild Vimmerbytrakten” som skulle öppnas den 21 november flyttas fram. Information om när utställningen öppnas kommer senare.

Vimmerby Mötesplatser

Mötesplats Bullerbyn, Mötesplats Erikshjälpen och Mötesplats Södra Vi stängs.

Vuxenutbildning och SFI

Vimmerby kommuns vuxenutbildning och SFI-undervisning kommer att ske på distans under tiden som de lokala allmänna råden gäller. Alla studerande kommer att få information om detta inom kort.

Idrottsanläggningar

Vimmerby kommuns idrottsanläggningar, både inne och ute, stängs för all verksamhet (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott).

Vårdnadshavare får inte vistas i lokalerna utan ska lämna barn vid entrén, och varje förening ansvarar för att möta barnen om det behövs. Ombyte ska ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.

Alla föreningar och organisationer uppmanas att följa de allmänna råden och minimera sammankomster så långt det är möjligt.

Förskola, grundskola, gymnasium och fritidsverksamhet

I nuläget kommer förskoleverksamhet och fritidsverksamhet samt all undervisning inom grundskola och gymnasieskola att bedrivas som vanligt. Även skolans simundervisning kommer att genomföras.

Vård- och omsorgsboenden

Vimmerby kommun avråder starkt från besök på kommunens vård- och omsorgsboenden Borghaga, Kvillgården, Vidala och Vimarhaga. Detta för att minimera risken för smittspridningen och skydda våra mest sköra medborgare.

Dagverksamhet/Träffpunkter för äldre

Samtliga träffpunkter/dagverksamheter för äldre håller stängt sedan i våras.

Företagsbesök

Inplanerade företagsbesök kommer inte att genomföras fysiskt utan istället kommer digitala alternativ att erbjudas. Kommunens näringslivsenhet finns tillgänglig via telefon, videomöten och mejl.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Det går inte att boka ett personligt möte med byggnadsinspektör via Bookings. Däremot är du välkommen att boka ett telefonmöte.

Miljö- och byggnadsnämndens lagstadgade verksamhet fortsätter. Ordinarie tillsynsbesök förbokas. Vid tillsyn följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Besök i kommunens verksamheter

För att minimera smittspridningen ber vi att ni i första hand kontaktar Vimmerby kommuns verksamheter via telefon eller e-post. Detta gäller även Stadshusets med kommunens centrala reception.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om ytterligare begränsningar gällande deltagande vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen har kompletterat begränsningen att gälla även sittande publik. Undantag ges för begravningsgudstjänst eller motsvarande där begränsningen omfattar 20 personer.

Sedan tidigare gäller en begränsning för 50 personer vid offentliga sammankomster men restriktionerna skärps nu med utgångspunkten att vara under fyra veckor.

Om situationen inte har förbättrats kan restriktionerna förlängas över jul och nyår.

Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Med anledning av covid-19 har vi samlat relevant information som stöd i arbetet mot psykisk hälsa. Nedan finner du råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Allmänna råd och tips

På 1177 vårdguiden finns en samlingssida med råd och tips till dig som mår dåligt.

1177 Vårdguidens tips om psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och länkar för barn upp till 12 årlänk till annan webbplats

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och länkar för ungdomar 12-25 årlänk till annan webbplats

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och länkar för vuxna i arbetsför ålderlänk till annan webbplats

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och länkar för äldrelänk till annan webbplats

Generella råd och information från myndigheter

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronavirusetlänk till annan webbplats

1177: Råd och stöd på chatt, mejl och telefonlänk till annan webbplats

Vimmerby kommun står för öppenhet och transparens. I relation till allmänheten samt medias bevakning vill vi verka för en god insyn och vara behjälpliga med information så långt det är möjlig. I hanteringen av rådande pandemi finns dock vissa begränsningar för vilken information som kan lämnas ut gällande personal och verksamhet vid eventuell smitta som uppstår inom den kommunala organisationen.

  • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra känsliga uppgifter. Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess.

  • Vimmerby kommun gör bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om information inte lämnas gällande bekräftade fall av covid-19. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Kalmar län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

  • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om vilken sjukdom personal har vid sjukfrånvaro, detta gäller även vid bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller en skola. Personal som är sjuk eller uppvisar symtom är inte i tjänst. Därmed minimeras risken för smittspridning i kommunens verksamheter.

  • Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet sker det utifrån Region Kalmar läns rutiner och riktlinjer. De personer som är i behov av information kontaktas. Den som inte bedöms varit utsatt för smitta får därmed inte information.

I Kalmar län erbjuds PCR-test som visar om du har en pågående infektion vid provtagningstillfället. För att genomföra provtagning ska du ha haft symtom i minst 24 timmar. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa med symtom så som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, diarré eller smak- och luktbortfall. Barn i skolåldern rekommenderas provtagning. Barn 1-6 år behöver inte ta prov för covid-19.

Information om provtagning i Vimmerby kommun finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från Region Kalmar om sjukdom och provtagning för covid-19PDF (pdf, 101.1 kB)

Provtagning för utländska besökare

Utländska medborgare som misstänker att de har covid-19 kan vända sig till närmaste hälsocentral i Kalmar län för att boka en tid för provtagning. Region Kalmar län provtar enbart personer med symtom. Symtomfria personer provtas inte.
Någon garanti för att provtagning kan göras och att svaret på analysen är klart innan hemresa kan inte lämnas.

Alla frågor rörande provtagning hänvisas till Region Kalmar, kontaktuppgifter finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att underlätta för dig som är 70 år eller äldre som ombeds att stanna hemma så finns en tjänster som utökats under delar av perioden för pandemin.

Hjälp att handla

Du kan få hjälp att handla och få varorna hemkörda. Genom hemsändningsbidraget som utökats en period under pandemin kan du få hjälp av livsmedelsbutiker att handla och få varorna hemkörda. Du hittar mer information i länken nedan.

Hjälp att handla

Är du orolig eller tänker mycket på Corona? Det är i så fall inte så konstigt. Även om du inte är sjuk eller känner någon som är sjuk så pratas det ju mycket om Corona just nu.

En sak som är viktig att tänka på, det skrivs mycket om covid-19 till exempel i sociala medier som inte är sant och som kan skapa oro och rädsla. Det är viktigt att inte sprida information vidare som inte är sann, det kan försvåra arbetet att minska spridningen av covid-19. På Folkhälsomyndigheten och regeringens hemsida finns aktuell information om covid-19 samlad och vad som görs för att minska spridningen.

Vi har samlat länkar till information som är speciellt framtagen för dig som är under 18 år.

Länkar till information för barn och unga om covid-19:

Se jämställdhetsministerns pressträff för barn och ungalänk till annan webbplats

Se statsministerns pressträff för barn och ungalänk till annan webbplats

Brislänk till annan webbplats

Rädda barnenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Affischer mot coronavirusetlänk till annan webbplats

Regeringenlänk till annan webbplats

Tillgänglig information för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget risken för smittspridning i samhället som mycket hög. Stanna alltid hemma om du har feber, hosta, snuva eller ont i halsen. Stanna hemma tills du är helt frisk och två dagar extra. Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra. 

Tänk också på:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tvål och vatten.
  • Om du rör dig utanför hemmet, håll avstånd till andra människor för att skydda både dig själv och andra.
  • Tänk igenom om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig. 

Genom att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, minskar du risken både för dig själv och andra att smittas. 1177 rekommenderar användning av handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Tänk på att hosta och nysa i armvecket eller en pappersnäsduk för att hindra att smitta sprids i din omgivning.

Kommunens förskolor och grundskolor är öppna. Från och med höstterminen 2020 är också gymnasieskolan, komvux och Lärcenter öppna som tidigare. Kommunen följer noga händelseutvecklingen för att vid behov skyndsamt fatta nya beslut.

Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskola och skola, sjuka personer stannar hemma.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset hänvisas till myndigheternas rekommendationer.

Rekommendationer vid sjukdom och provtagning för covid-19 från Region KalmarPDF (pdf, 101.1 kB)

Har du frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella
informationsnumret 113 13.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer länk till annan webbplats

Besök hos riskgrupp

Med anledning av den ökade smittspridningen i Kalmar län vädjar Vimmerby kommun om att man just nu avstår från besök vid vård- och omsorgsboenden för att minimera risken för smittspridning.

Om besök ska ske önskar vi att detta sker med plexiglasskärm, utomhus. Besök via plexiglas behöver bokas vilket enklast gör genom att kontakta den enhet du ska besöka.

Håll gärna kontakt med din anhörige via telefonsamalt, brev, vykort, foton eller videosamtal via Skykpe.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Myndigheterna om det nya coronaviruset, krisinformation.selänk till annan webbplats

Nyheter om Coronavirus

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-11-26