Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Information med anledning av coronavirus och sjukdomen covid-19

Vimmerby kommun arbetar aktivt för att begränsa spridningen av covid-19. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

Nedan finner du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Sjukdomen finns nu i alla världsdelarna.

För löpande information om läget hänvisas till följande sidor:

Folkkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta. Från och med 14 december är du skyldig att:

 • stanna hemma vid symtom
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten eller använd handsprit
 • begränsa nya nära kontakter - undvik närkontakt, träffas gärna utomhus och håll kontakten via telefon eller digitalt för att motverka isolering
 • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • res på ett sätt som minimerar risk för smitta - undvik kollektivtrafik. Folkhälsomyndigheten rekommenderar användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18 då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel.
 • minimera risk för smitta vid idrott- eller fritidsaktiviteter

Mer information om de nationella allmänna råden på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En del verksamheter har ändrade öppettider eller ändrats serviceutbud på grund av de nationella restriktioner som gäller.

Kultur- och fritidsverksamheter

Under Uppleva och göra finns information om Fabriken, Biblioteket, Vimmerby Mötesplatser, Kulturskolan och Stadsmuseet Näkterglanens respektive verksamhet. .

Idrottsanläggningar

Vimmerby kommuns idrottsanläggningar, både inne och ute, är fortsatt stängda för all verksamhet (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2002 eller senare samt för yrkesmässig idrott).

Vårdnadshavare får inte vistas i lokalerna utan ska lämna barn vid entrén, och varje förening ansvarar för att möta barnen om det behövs. Ombyte ska ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.

Alla föreningar och organisationer uppmanas att följa de allmänna råden och minimera sammankomster så långt det är möjligt.

Förskola, grundskola, gymnasium och fritidsverksamhet

Förskoleverksamhet och fritidsverksamhet bedrivs som vanligt. Samtliga årskurser i grundskolan har undervisninig på plats men undantag kan förekomma utifrån rådande läge. Vimmerby gymnasium bedriver växelvis distansundervisning.

Vuxenutbildning och SFI

Vimmerby kommuns vuxenutbildning och SFI-undervisning sker på distans. Undantag förekommer.

Dagverksamhet/Träffpunkter för äldre

Samtliga träffpunkter/dagverksamheter för äldre håller stängt sedan våren 2020.

Företagsbesök

Inplanerade företagsbesök kommer inte att genomföras fysiskt utan istället kommer digitala alternativ att erbjudas. Kommunens näringslivsenhet finns tillgänglig via telefon, videomöten och mejl.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Det går inte att boka ett personligt möte med byggnadsinspektör via Bookings. Däremot är du välkommen att boka ett telefonmöte.

Miljö- och byggnadsnämndens lagstadgade verksamhet fortsätter. Ordinarie tillsynsbesök förbokas. Vid tillsyn följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Besök i kommunens verksamheter

För att minimera smittspridningen ber vi att ni i första hand kontaktar Vimmerby kommuns verksamheter via telefon eller e-post. Detta gäller även Stadshuset med kommunens centrala reception.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med måndagen den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

De nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddssäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Sedan 6 mars gäller regler för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar. Aktuell information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till dig som besöker caféer, restauranger och barer

Max 4 personer vid ett bord

Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max fyra. Är sällskapet större ska det delas upp.

TIllfälligt förbud mot servering av alkohol

Under perioden 24 december 2020 till och med 28 februari 2021 är alkoholservering mellan kl. 20.00 till 11.00 förbjuden. Detta innebär att servering som omfattas av alkohollagen är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Då serveringsförbudet inträder kl. 20.00 innebär det att serveringsställena måste vara utrymda kl. 20.30. Man får öppna upp på nytt efter att serveringsstället har varit stängt och utrymt i en timme men då endast servera alkoholfria alternativ.

Förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel äldreboenden) eller rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum.

Med anledning av covid-19 har vi samlat relevant information som stöd i arbetet mot psykisk hälsa. Nedan finner du råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Allmänna råd och tips

På 1177 vårdguiden finns en samlingssida med råd och tips till dig som mår dåligt.

1177 Vårdguidens tips om psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och länkar för barn upp till 12 årlänk till annan webbplats

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och länkar för ungdomar 12-25 årlänk till annan webbplats

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och länkar för vuxna i arbetsför ålderlänk till annan webbplats

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och länkar för äldrelänk till annan webbplats

Generella råd och information från myndigheter

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronavirusetlänk till annan webbplats

1177: Råd och stöd på chatt, mejl och telefonlänk till annan webbplats

Vimmerby kommun står för öppenhet och transparens. I relation till allmänheten samt medias bevakning vill vi verka för en god insyn och vara behjälpliga med information så långt det är möjlig. I hanteringen av rådande pandemi finns dock vissa begränsningar för vilken information som kan lämnas ut gällande personal och verksamhet vid eventuell smitta som uppstår inom den kommunala organisationen.

 • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra känsliga uppgifter. Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess.

 • Vimmerby kommun gör bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om information inte lämnas gällande bekräftade fall av covid-19. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Kalmar län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

 • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om vilken sjukdom personal har vid sjukfrånvaro, detta gäller även vid bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller en skola. Personal som är sjuk eller uppvisar symtom är inte i tjänst. Därmed minimeras risken för smittspridning i kommunens verksamheter.

 • Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet sker det utifrån Region Kalmar läns rutiner och riktlinjer. De personer som är i behov av information kontaktas. Den som inte bedöms varit utsatt för smitta får därmed inte information.

Vaccination mot covid-19

Region Kalmar är ansvarig för vaccination mot covid-19 i Kalmar län.

På 1177.se finns information om vaccinering för dig som privatpersonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information om vaccineringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på olika språk om vaccination i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vimmerby kommun bistår Region Kalmar i arbetet med vaccinering av bland annat personer som bor på särskilda boenden för äldre. Kommunens medarbetare inom vård och omsorg erbjuds vaccin via Företagshälsovården. I vilken takt vaccinationen kan göras är beroende på tilldelningen av vaccin. Övriga medarbetare i Vimmerby kommun kommer att erbjudas vaccin via sin hälsocentral enligt den nationella prioriteringsordningen.

Provtagning

I Kalmar län erbjuds PCR-test som visar om du har en pågående infektion vid provtagningstillfället. För att genomföra provtagning ska du ha haft symtom i minst 24 timmar. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa med symtom så som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, diarré eller smak- och luktbortfall. Barn i skolåldern rekommenderas provtagning. Barn 1-6 år behöver inte ta prov för covid-19.

Information om provtagning i Vimmerby kommun finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från Region Kalmar om sjukdom och provtagning för covid-19PDF (pdf, 101.1 kB)

Provtagning för utländska besökare

Alla frågor rörande provtagning hänvisas till Region Kalmar, kontaktuppgifter finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att underlätta för dig som är 70 år eller äldre som ombeds att stanna hemma så finns en tjänster som utökats under delar av perioden för pandemin.

Hjälp att handla

Du kan få hjälp att handla och få varorna hemkörda. Genom hemsändningsbidraget som utökats en period under pandemin kan du få hjälp av livsmedelsbutiker att handla och få varorna hemkörda. Du hittar mer information i länken nedan.

Hjälp att handla

Är du orolig eller tänker mycket på Corona? Det är i så fall inte så konstigt. Även om du inte är sjuk eller känner någon som är sjuk så påverkar coronapandemin oss alla.

En sak som är viktig att tänka på, det skrivs mycket om covid-19 till exempel i sociala medier som inte är sant och som kan skapa oro och rädsla. Det är viktigt att inte sprida information vidare som inte är sann, det kan försvåra arbetet att minska spridningen av covid-19. På Folkhälsomyndigheten och regeringens hemsida finns aktuell information om covid-19 samlad och vad som görs för att minska spridningen.

Vi har samlat länkar till information som är speciellt framtagen för dig som är under 18 år.

Länkar till information för barn och unga om covid-19:

Brislänk till annan webbplats

Rädda barnenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Affischer mot coronavirusetlänk till annan webbplats

Regeringenlänk till annan webbplats

Tillgänglig information för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget risken för smittspridning i samhället som mycket hög. Stanna alltid hemma om du har feber, hosta, snuva eller ont i halsen. Stanna hemma tills du är helt frisk och två dagar extra. Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra. 

Tänk också på:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tvål och vatten.
 • Om du rör dig utanför hemmet, håll avstånd till andra människor för att skydda både dig själv och andra.
 • Tänk igenom om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig.

Genom att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, minskar du risken både för dig själv och andra att smittas. 1177 rekommenderar användning av handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Tänk på att hosta och nysa i armvecket eller en pappersnäsduk för att hindra att smitta sprids i din omgivning.

Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever samt personal går till förskola och skola, sjuka personer stannar hemma.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om vad som gäller när någon i hushållet blivit smittat samt hur barn och ungdomar som kan ha blivit utsatta för smitta ska agera.

När rektorer får infomation om bekräftad smitta inom förskola eller skola följer de denna riktlinje från Region Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset hänvisas till myndigheternas rekommendationer.

Har du frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer länk till annan webbplats

Besök hos riskgrupp

Även om den person du ska besöka är vaccinerad kan personen fortfarande få lindrigare form av covid -19 och också bära smitta vidare till andra. Det finns dessutom både boende och personal som inte är vaccinerade än.

Tillsammans behöver vi - både boende, besökare och personal - fortsätta agera för att skydda alla boende och personal.

Besöken behöver därför ske på ett säkert sätt. Vår önskan är att du ringer personal och kommer överens om en tid för ditt besök. Personal möter upp dig vid entrén. Där hjälper vi dig med skyddsutrustning. Det säkraste är besök utomhus. I andra hand sker besöken i våra besöksrum på de boende som har besöksrum. Vi vädjar om att besök i din närståendes lägenhet endast sker i undantagsfall. För att kunna hålla avstånd inomhus bör endast två personer besöka den närstående vid samma tillfälle.

Besök på kortidsenhet

Även om den person du ska besöka är vaccinerad behöver alla - både boende, besökare och personal - fortsätta agera för att skydda andra boende och personal som inte är vaccinerade än.

På korttidsenheten är det en hög frekvens av in- och utflytt. Det innebär en ökad risk för smittspridning och vi hänvisar därför i första hand till iordningsställda besöksrum. Vår önskan är att du ringer personal och kommer överens om en tid för ditt besök. Personal möter upp dig vid entrén.

För att undvika trängsel bör endast två personer besöka sin närstående vid samma tillfälle.

Tänk på att:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
 • ha god handhygien
 • hosta och nysa i armvecket
 • håll avstånd till andra boende och personal
 • håll avstånd i samband med besök
 • använd den skyddsutrustning som vi erbjuder

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. I fliken nedan "Information hos ansvariga myndigheter" finns länkar till myndigheternas coronainformation.

Nyheter om Coronavirus

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: