Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Information med anledning av coronavirus och sjukdomen covid-19

Vimmerby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

Nedan finner du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Detta gäller just nu

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du en sammanställning av de förbud och rekommendationer som gäller just nu med anledning av coronapandemin.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 1 december 2021 måste arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Som till exempel möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.

Arrangörer kan också välja att alla som deltar i evenemanget ska visa vaccinationsbevis, om evenemanget är inomhus och fler än 100 personer deltar. Om deltagarna inte behöver visa upp vaccinationsbevis ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas av arrangörerna istället:

 • deltagarna ska ha anvisad sittplats,
 • sällskap ska bestå av max åtta personer,
 • sällskap kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.

Med anledning av covid-19 har vi samlat relevant information som stöd i arbetet mot psykisk hälsa. Nedan finner du råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Allmänna råd och tips

På 1177 vårdguiden finns en samlingssida med råd och tips till dig som mår dåligt.

1177 Vårdguidens tips om psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och länkar för barn upp till 12 år Länk till annan webbplats.

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och länkar för ungdomar 12-25 år Länk till annan webbplats.

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och länkar för vuxna i arbetsför ålder Länk till annan webbplats.

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och länkar för äldre Länk till annan webbplats.

En del av Vimmerby kommuns verksamheter har ändrade öppettider eller ändrat serviceutbud på grund av pandemin.

Kultur- och fritidsverksamheter

Under Uppleva och göra finns information om Fabriken, Biblioteket, Vimmerby Mötesplatser, Kulturskolan och Stadsmuseet Näkterglanens respektive verksamhet.

Idrottsanläggningar

Information om kommunens idrottsanläggningar finns i fliken Information till föreningar längre ner på sidan.

Träffpunkter för äldre

Samtliga träffpunkter för äldre håller stängt året ut.

Dagverksamheter/daglig verksamhet med biståndsbeslut

Verksamheterna är öppna men i anpassad form.

Företagsbesök

Vill du boka ett företagsbesök, digitalt eller fysiskt, kan du kontakta kommunens näringslivsenhet som finns tillgänglig via telefon, videomöten och mejl.

Besök i kommunens verksamheter

För att minimera smittspridningen ber vi att ni i första hand kontaktar Vimmerby kommuns verksamheter via telefon eller e-post. Detta gäller även Stadshuset med kommunens centrala reception.

Information till föreningar

Från och med den 29 september finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för idrottsföreningar och träningsanläggningar, körverksamhet och liknande.

Även framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Nedan följer förslag på åtgärder som en verksamhet kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom.
 • Planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

Vimmerby kommuns inomhus- och utomhusanläggningar är öppna för all verksamhet, både föreningsdriven verksamhet liksom för privata bokningar.

Vimmerby kommun står för öppenhet och transparens. I relation till allmänheten samt medias bevakning vill vi verka för en god insyn och vara behjälpliga med information så långt det är möjlig. I hanteringen av rådande pandemi finns dock vissa begränsningar för vilken information som kan lämnas ut gällande personal och verksamhet vid eventuell smitta som uppstår inom den kommunala organisationen.

 • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra känsliga uppgifter. Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess.

 • Vimmerby kommun gör bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om information inte lämnas gällande bekräftade fall av covid-19. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Kalmar län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

 • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om vilken sjukdom personal har vid sjukfrånvaro, detta gäller även vid bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller en skola. Personal som är sjuk eller uppvisar symtom är inte i tjänst. Därmed minimeras risken för smittspridning i kommunens verksamheter.

 • Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet sker det utifrån Region Kalmar läns rutiner och riktlinjer. De personer som är i behov av information kontaktas. Den som inte bedöms varit utsatt för smitta får därmed inte information.

Vaccination mot covid-19

Region Kalmar är ansvarig för vaccination mot covid-19 i Kalmar län.

På 1177.se finns information om vaccinering för dig som privatperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om vaccinering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på olika språk om vaccination i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta om vaccination - affisch från Folkhälsomyndigheten 2021 Pdf, 533.5 kB. (Pdf, 533.5 kB)

Vimmerby kommun bistår Region Kalmar i arbetet med vaccinering av bland annat personer som bor på särskilda boenden för äldre. Kommunens medarbetare inom vård och omsorg erbjuds vaccin via Företagshälsovården. I vilken takt vaccinationen kan göras är beroende på tilldelningen av vaccin. Övriga medarbetare i Vimmerby kommun kommer att erbjudas vaccin via sin hälsocentral enligt den nationella prioriteringsordningen.

Provtagning/testning

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom på covid-19 och är äldre än sex år att testa sig. Rekommendationen gäller alla, både vaccinerade och ovaccinerade.

Den 1 november gick Folkhälsomyndigheten ut med att personer som är fullvaccinerade inte behöver testa sig, nu ändras den rekommendationen till att alla med symtom bör testas för covid-19. Detta betyder att vaccinationsstatus inte lägre spelar roll, undantaget är om man haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret.

Orsaken till den ändrade rekommendationen är dels en ökad smittspridning i många länder i Europa, dels att Folkhälsomyndighetens scenerier pekar mot ökad smittspridning även i Sverige under de kommande veckorna.

Läs mer om detta på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Kalmar län erbjuds PCR-test som visar om du har en pågående infektion vid provtagningstillfället. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa med symtom så som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, diarré eller smak- och luktbortfall.

Information om provtagning i Vimmerby kommun finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vad som gäller när någon i hushållet blivit smittat samt hur barn och ungdomar som kan ha blivit utsatta för smitta ska agera.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset hänvisas till myndigheternas rekommendationer.

Har du frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer Länk till annan webbplats.

Besök hos riskgrupp

Även om den person du ska besöka är vaccinerad kan personen fortfarande få lindrigare form av covid -19 och också bära smitta vidare till andra. Det finns dessutom både boende och personal som inte är vaccinerade än.

Tillsammans behöver vi - både boende, besökare och personal - fortsätta agera för att skydda alla boende och personal.

Besöken behöver därför ske på ett säkert sätt. Vår önskan är att du ringer personal som sedan möter upp dig vid entrén. Där hjälper vi dig med skyddsutrustning. Det säkraste är besök utomhus. Om ditt besök inte kan ske utomhus så sker besöket i din anhöriges lägenhet.

Besök på kortidsenhet

Även om den person du ska besöka är vaccinerad behöver alla - både boende, besökare och personal - fortsätta agera för att skydda andra boende och personal som inte är vaccinerade än.

På korttidsenheten är det en hög frekvens av in- och utflytt. Det innebär en ökad risk för smittspridning och vi hänvisar därför i första hand till iordningsställda besöksrum. Vår önskan är att du ringer personal och kommer överens om en tid för ditt besök. Personal möter upp dig vid entrén.

För att undvika trängsel bör endast två personer besöka sin närstående vid samma tillfälle.

Tänk på att:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
 • ha god handhygien
 • hosta och nysa i armvecket
 • håll avstånd till andra boende och personal
 • håll avstånd i samband med besök
 • använd den skyddsutrustning som vi erbjuder

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information om godkända vaccin

Nyheter om Coronavirus

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 36
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: