Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Information med anledning av coronavirus och sjukdomen covid-19

Vimmerby kommun arbetar aktivt för att begränsa spridningen av covid-19 och är väl förberedd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

Nedan finner du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Sjukdomen finns nu i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. För Sverige innebär detta inte några förändringar i det arbete som pågår. De bedömningar av risk och de viktiga strategier och åtgärder som presenterat kvarstår.

För löpande information om läget hänvisas till följande sidor:

Folkkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med anledning av covid-19 har vi samlat relevant information som stöd i arbetet mot psykisk hälsa. Nedan finner du råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Allmänna råd och tips

På 1177 vårdguiden finns en samlingssida med råd och tips till dig som mår dåligt.

1177 Vårdguidens tips om psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och länkar för barn upp till 12 årlänk till annan webbplats

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och länkar för ungdomar 12-25 årlänk till annan webbplats

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och länkar för vuxna i arbetsför ålderlänk till annan webbplats

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och länkar för äldrelänk till annan webbplats

Generella råd och information från myndigheter

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronavirusetlänk till annan webbplats

1177: Råd och stöd på chatt, mejl och telefonlänk till annan webbplats

Vimmerby kommun står för öppenhet och transparens. I relation till allmänheten samt medias bevakning vill vi verka för en god insyn och vara behjälpliga med information så långt det är möjlig. I hanteringen av rådande pandemi finns dock vissa begränsningar för vilken information som kan lämnas ut gällande personal och verksamhet vid eventuell smitta som uppstår inom den kommunala organisationen.

  • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra känsliga uppgifter. Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess.

  • Vimmerby kommun gör bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om information inte lämnas gällande bekräftade fall av covid-19. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Kalmar län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

  • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om vilken sjukdom personal har vid sjukfrånvaro, detta gäller även vid bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller i en skola. Personal som är sjuk eller uppvisar symtom är inte i tjänst. Därmed minimeras risken för smittspridning i kommunens verksamheter.

  • Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet sker det utifrån Region Kalmar läns rutiner och riktlinjer. De personer som är i behov av information kontaktas. Den som inte bedöms varit utsatt för smitta får därmed inte information.

Från fredag 26 juni kan alla med symtom beställa ett självtest via 1177.se för att få besked om de är sjuka i covid-19 eller inte.

Information om provtagning i Vimmerby kommun finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning för utländska besökare

Utländska medborgare som misstänker att de har covid-19 kan vända sig till närmaste hälsocentral i Kalmar län för att boka en tid för provtagning. Region Kalmar län provtar enbart personer med symtom. Symtomfria personer provtas inte.
Någon garanti för att provtagning kan göras och att svaret på analysen är klart innan hemresa kan inte lämnas.

Alla frågor rörande provtagning hänvisas till Region Kalmar, kontaktuppgifter finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att underlätta för dig som är 70 år eller äldre som ombeds att stanna hemma så finns en tjänster som utökats under delar av perioden för pandemin.

Hjälp att handla

Du kan få hjälp att handla och få varorna hemkörda. Genom hemsändningsbidraget som utökats en period under pandemin kan du få hjälp av livsmedelsbutiker att handla och få varorna hemkörda. Du hittar mer information i länken nedan.

Hjälp att handla

Är du orolig eller tänker mycket på Corona? Det är i så fall inte så konstigt. Även om du inte är sjuk eller känner någon som är sjuk så pratas det ju mycket om Corona just nu.

En sak som är viktig att tänka på, det skrivs mycket om covid-19 till exempel i sociala medier som inte är sant och som kan skapa oro och rädsla. Det är viktigt att inte sprida information vidare som inte är sann, det kan försvåra arbetet att minska spridningen av covid-19. På Folkhälsomyndigheten och regeringens hemsida finns aktuell information om covid-19 samlad och vad som görs för att minska spridningen.

Vi har samlat länkar till information som är speciellt framtagen för dig som är under 18 år.

Länkar till information för barn och unga om covid-19:

Se jämställdhetsministerns pressträff för barn och ungalänk till annan webbplats

Se statsministerns pressträff för barn och ungalänk till annan webbplats

Brislänk till annan webbplats

Rädda barnenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Affischer mot coronavirusetlänk till annan webbplats

Regeringenlänk till annan webbplats

Tillgänglig information för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget risken för smittspridning i samhället som mycket hög. Stanna alltid hemma om du har feber, hosta, snuva eller ont i halsen. Stanna hemma tills du är helt frisk och två dagar extra. Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra. 

Tänk också på:

  • Det är besöksförbud på alla äldreboenden i landet.
  • Du som anhörig bör undvika onödiga besök hemma hos äldre och andra sårbara människor, och du ska aldrig göra ett besök om du har förkylningssymtom, även lindriga. 
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tvål och vatten.
  • Om du rör dig utanför hemmet, håll avstånd till andra människor för att skydda både dig själv och andra.
  • Tänk igenom om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig. 
  • Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.

Genom att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, minskar du risken både för dig själv och andra att smittas. 1177 rekommenderar användning av handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Tänk på att hosta och nysa i armvecket eller en pappersnäsduk för att hindra att smitta sprids i din omgivning.

Kommunens förskolor och grundskolor är öppna. Från och med höstterminen 2020 är också gymnasieskolan, komvux och Lärcenter öppnar som tidigare. Kommunen följer noga händelseutvecklingen för att vid behov skyndsamt fatta nya beslut.

Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskola och skola, sjuka personer stannar hemma.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset hänvisas till myndigheternas rekommendationer.

Har du frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella
informationsnumret 113 13.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer länk till annan webbplats

Du som anhörig bör undvika onödiga besök hemma hos äldre och andra sårbara människor, och du ska aldrig göra ett besök om du har förkylningssymtom, även lindriga. Att avstå besök skyddar de mest sårbara.

Vimmerby kommun har beslutat att anhöriga just nu inte ska besöka vård- och omsorgsboenden för äldre samt gruppbostäder. Sedan den 1 april gäller besöksförbudet alla äldreboenden i Sverige. Besöksförbudet gäller vård- och omsorgsboendena Vidala, Kvillgården, Borghaga och Vimarhaga.

Kommunens träffpunkter för äldre håller stängt tills vidare.

För information inför besök till hälsocentraler och sjukhus hänvisas till Region Kalmar län.

Kommunens hantering för att undvika smittspridning

Det finns tydliga rutiner för hygien som våra medarbetare följer. Vi har också tydliga rutiner för skyddsutrustning. Rutinerna är uppbyggda utifrån Region Kalmars rutiner.

Personal inom kommunens verksamheter arbetar inte vid sjukdom eller symtom på sjukdom.

Om en person som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre eller i gruppbostad har förkylningssymptom är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Så länge personen inte behöver sjukhusvård akut stannar personen på boendet och får sin omvårdnad där.

Det är regionens smittskydd som avgör vilka som ska testas för covid-19.

Som en del i att förhindra smittspridning av covid-19 har regeringen beslutat att sammankomster och tillställningar, både inomhus och utomhus, med fler än 50 personer inte ska hållas tills vidare. Beslutet gäller antal personer totalt, alltså inklusive både deltagare, åskådare och personal.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Myndigheterna om det nya coronaviruset, krisinformation.selänk till annan webbplats

Nyheter om Coronavirus

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-09-14