Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Information med anledning av coronavirus och sjukdomen covid-19

Vimmerby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

Nedan finner du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Detta gäller just nu

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter i samband med en kris eller allvarlig händelse. Där hittar du samlad informaiotn om vad som gäller just nu.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 i syfte att minska spridningen av smittan. Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra.

Region Kalmar är ansvarig för vaccination mot covid-19 i Kalmar län.

På 1177.se finns information om vaccinering för dig som privatperson

Folkhälsomyndighetens information om vaccinering

Information på olika språk om vaccination i Kalmar län

Bra att veta om vaccination - affisch från Folkhälsomyndigheten 2021 Pdf, 533 kB.

Med anledning av covid-19 har vi samlat relevant information som stöd i arbetet mot psykisk hälsa. Nedan finner du råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Allmänna råd och tips

På 1177 vårdguiden finns en samlingssida med råd och tips till dig som mår dåligt.

1177 Vårdguidens tips om psykisk hälsa

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och länkar för barn upp till 12 år

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och länkar för ungdomar 12-25 år

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och länkar för vuxna i arbetsför ålder

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och länkar för äldre

Information till föreningar

Den 9 februari 2022 tas restriktionerna som gällt för olika typer av tillställningar och sammankomster bort. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap.

Även det allmänna rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus, tas bort.

1177.se finns information om vad som gäller när någon i hushållet blivit smittat samt hur barn och ungdomar som kan ha blivit utsatta för smitta ska agera.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset hänvisas till myndigheternas rekommendationer.

Har du frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – 1177 Vårdguidens webbplats

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer

Åtgärder inom vård och omsorg kvarstår

Smittspridningen av covid -19 är mycket hög. Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt med åtgärder för att skydda de personer som löper störst risk för allvarliga konsekvenser av sjukdomen.

Även om den person du ska besöka är vaccinerad kan personen fortfarande få lindrigare form av covid -19 och också bära smitta vidare till andra. Även en lindrig sjukdom kan ge innebära allvarliga konsekvenser för våra äldre och mest sårbara. Tillsammans behöver vi därför fortsätta agera för att skydda denna grupp.

Besök på vård- och omsorgsboende Besöken på vård- och omsorgsboenden för äldre behöver därför ske på ett säkert sätt. Det allra säkraste är besök utomhus. Vid besök inomhus är vår önskan att du använder munskydd och att ni enbart vistas i din anhöriges lägenhet. Har du inte har egna munskydd så be enhetens personal om sådana direkt när du kommer.

Besök på kortidsenhet

På korttidsenheten är det en hög frekvens av in- och utflytt. Det innebär en än högre risk för smittspridning. Vi ber dig därför därför att ni i första hand träffas i våra besöksrum. Vi ber dig ringa innan du kommer och komma överens om en tid för besök. Personal möter upp dig vid entrén och visar dig till besöksrummet.

För att undvika trängsel bör endast två personer besöka sin närstående vid samma tillfälle.

Tänk på att:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
  • ha god handhygien
  • hosta och nysa i armvecket
  • håll avstånd till andra boende och personal
  • håll avstånd i samband med besök
  • använd den skyddsutrustning som vi erbjuder

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplats

Läkemedelsverkets information om godkända vaccin

Nyheter om Coronavirus

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 36
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: