Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Anhörigstöd

När en närstående på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt att anhöriga hjälper till. En anhörig kan vara någon i familjen, släkten eller i vänkretsen.

Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats. Vi vet att detta ibland kan vara svårt både fysiskt och psykiskt. För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period.
Detta kan vi hjälpa till med:

Direkt anhörigstöd

  • Kontakt med anhörigkonsulent
  • Enskilt stöd och rådgivning
  • Anhöriggrupp och anhörigcirkel
  • Anhörigcafé
  • Må bra-aktiviteter
  • Annan service

Du behöver inte biståndsbeslut för att få detta stöd. Inriktningen är att det ska vara gratis.

Indirekt anhörigstöd

Avlösning i hemmet
Trygghetsplats
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Hemtjänst
Korttidsvistelse

Detta anhörigstöd riktar sig till din närstående så att du som anhörig avlastas. Din närstående ansöker om insatser genom kommunens LSS/-biståndshandläggare. Oftast innebär stödet en kostnad.

Vill du veta mer?

Tveka heller inte att ta kontakt med oss om du är anhörig och behöver stöd!

Anhörigstöd riktat till dig som har en närstående med beroendeproblematik

Vimmerby kommun har särskilt anhörigstöd riktat till dig som har en närstående med beroendeproblematik.

Kontakt

Cecilia Ragnar Karlsson

Anhörigkonsulent
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 60
E-post: cecilia.ragnar.karlsson@vimmerby.se
Besöksadress: Borghaga, Seniorgatan 4, 598 35 Vimmerby
Nås vardagar 07:00-15:00

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: