Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vård- och omsorgsboende - inriktning demens

Vimmerby kommun har enheter på vård- och omsorgsboendena för personer som har en demenssjukdom.

Du har din egen lägenhet inom en liten enhet och det finns också gemensamma ytor där du kan umgås med andra. Personalen har utbildning och erfarenhet av att möta personer med olika former av demenssymtom.

Personer som flyttar in här ska ha en diagnostiserad demenssjukdom och ha behov av vård och omsorg stora delar av dygnet. Din ålder spelar med andra ord ingen roll utan det är ditt behov av vård- och omsorgsboende som är utgångspunkten.

Boende på ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat

Så här ansöker du om vård- och omsorgboende.

Stöd och hjälp till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga

Att leva med en demenssjukdom kan innebära svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det hjälp och stöd för att få ett fungerande vardagsliv.

Anhörigstöd

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08:00-09:00 

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: