Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Borghaga och Vimarhaga

Vård- och omsorgsboendena Borghaga och Vimarhaga invigdes 2015.

Boendena består av 108 lägenheter fördelade på 10 enheter. Varje enhet har sitt eget vardagsrum, matsal och kök. I varje hus finns det dessutom samvarorum, dagverksamhet och personal- och kontorsutrymmen. Inomhus finns vår egna populära sandstrand.

Utemiljön ska locka till aktivitet och utevistelse för dem som bor där. Längs med husen finns en gång- och cykelväg för allmänheten, som därmed kan ta del av de fina omgivningarna. I trädgårdarna finns bland annat gärdesgård, fruktträdgård samt rosenträdgård.

Vimarhaga/Borghaga

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08:00-09:00 

Vård-och omsorgsboendet Borghaga

Borghaga A
Telefon: 0492-76 97 81

Borghaga B

Telefon:0492-76 97 82
Besöksadress: Seniorgatan 4, Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: