Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Borghaga och Vimarhaga

Vård- och omsorgsboendena Borghaga och Vimarhaga invigdes 2015.

Boendena består av 108 lägenheter fördelade på 10 enheter. Varje enhet har sitt eget vardagsrum, matsal och kök. I varje hus finns det dessutom samvarorum, dagverksamhet och personal- och kontorsutrymmen. Inomhus finns vår egna populära sandstrand med bar där du kan köpa paraplydrinkar.

Utemiljön ska locka till aktivitet och utevistelse för dem som bor där. Längs med husen finns en gång- och cykelväg för allmänheten, som därmed kan ta del av de fina omgivningarna. I trädgårdarna finns bland annat gärdesgård, fruktträdgård samt rosenträdgård.

Vimarhaga/Borghaga

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08:00-09:00 

Vård-och omsorgsboendet Borghaga

Borghaga A
Telefon: 0492-76 97 81

Borghaga B

Telefon:0492-76 97 82
Besöksadress: Seniorgatan 4, Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: