Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för dig som har en låg pension. Det är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad. Pensionärer kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Innan du ansöker bör du göra en beräkning för att ta reda på om du har rätt till bostadstillägg.

Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg.

När du ansöker om bostadstillägg prövar Pensionsmyndigheten alltid om du också har rätt till särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Pensionsmyndigheten har tagit fram informationsmaterial till de pensionärer som kan ha rätt till bostadstillägg men som ännu inte har ansökt om det.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-09