Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för dig som har en låg pension. Det är skattefritt och är maximalt 6 540 kronor per månad (år 2020).

290 000 pensionärer har bostadstillägg idag. Tidigare beräkningar  visar att ytterligare cirka 100 000 pensionärer går miste om detta tillägg. Kanske borde du eller någon anhörig ansöka?

Ansökan görs till Pensionsmyndigheten.

Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad (2020).

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt (2020) kan du i regel inte få något bostadstillägg. Det gäller oavsett vilken bostadskostnad, vilka andra inkomster eller vilka tillgångar du har.

När du ansöker om bostadstillägg prövar Pensionsmyndigheten också alltid om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-08