Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Bostäder för äldre

De flesta moderna lägenheter fungerar bra för äldre och personer som har funktionsnedsättning.

Om du behöver stöd och omsorg i hemmet från socialtjänsten så är  vår inriktning att kunna ge dig den hjälp du behöver i den bostad du själv har valt. Stöd för att underlätta din vardag kan exempelvis vara hemtjänst av olika slag, dagverksamhet, hemsjukvård och rehabilitering.

När din bostad behöver anpassas utifrån dina behov

Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till bostadsanpassning.

Bostäder som är särskilt lämpliga för äldre

I Vimmerby kommun finns det inte trygghetsboenden för äldre. Däremot finns det lägenheter som lämpar sig särskilt väl för äldre personer i det vanliga bostadsbeståndet. Centrumhuset i Södra Vi, Frödala och Frödala gränd i Frödinge, Nygård i Locknevi, Pärlan i Rumskulla, Solgläntan och Stationsvägen i Tuna och Granen i Vimmerby är exempel på sådana lägenheter.

För att få mer information eller för att ställa dig i bostadskö kontaktar du Vimarhem AB.
Du kan också kontakta privata hyresvärdar.

Vård- och omsorgsboende

Om du har ett mycket stort omvårdnadsbehov och det inte fungerar med hemtjänst finns det vård- och omsorgsboenden.

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: