Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vanliga frågor om avgifter

Hur mycket betalar jag för min hemtjänst?

Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har.

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift. Den är 2 139 kronor 2021. I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för boende och kost.

Om du inte vill lämna uppgifter om din ekonomi

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa, det vill säga 2 125 kronor per månad i år, plus eventuella kostnader till kommunen för boende och kost.

Hur påverkar sparade pengar min avgift?

Sparade pengar påverkar inte avgiften annat än att inkomsträntan räknas som inkomst.

När förändras avgiften?

När dina inkomster och utgifter ändras förändras också avgiften. Kontakta socialförvaltningens administrativa assistenter och meddela ändringen av t ex pension, hyra eller bostadstillägg.

När kommer min räkning?

Fakturering sker månadsvis i efterskott. Fakturan skickas omkring den 30:e varje månad och betalningen ska ha kommit in till kommunen 30 dagar efter att du fått din faktura. Ett exempel; insatser för juni månad ska vara betalda senast 30 augusti.

Vad gör jag om jag är missnöjd?

Du kan överklaga beslutet om avgift för till exempel hemtjänst om du är missnöjd. Du får information om hur man överklagar tillsammans med ditt besked om avgift. 

Kontakt

Socialförvaltningens administrativa assistenter

Mer information om avgiftsfrågor inom äldreomsorgen kan du få av socialförvaltningens avgiftshandläggare. Vem du ska kontakta beror på var du bor och vilken form av avgift det handlar om. Vimmerby kommuns växel kopplar dig rätt.
Telefon: växel 0492-76 90 00
E-post: administration.socialforvaltning@vimmerby.se 

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: