Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Din ekonomiska situation avgör din avgift

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt och beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott.

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift. År 2022 är den 2 170 kronor per månad. 2023 är det en höjning till 2 359 kronor. I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för boende och kost.

Vi utgår från att du ansökt om bostadstillägg

Vimmerby kommun utgår från att du har ansökt om bostadstillägg när vi beräknar din avgift. Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten.

Socialtjänstlagen är grunden

Kommunens möjlighet att ta ut avgifter för omsorg regleras främst i socialtjänstlagen. Där sägs att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende.

Hälso- och sjukvård

Kommunen tar även ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Överklagan

Du får ett skriftligt besked om din avgift. Om du  anser att din hemtjänstavgift inte stämmer och tycker att beräkningarna inte är rätt gjorda, kan du överklaga avgiftsbeslutet. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beskedet om avgift.

Kontakt

Socialförvaltningens administrativa assistenter

Mer information om avgiftsfrågor inom äldreomsorgen kan du få av socialförvaltningens avgiftshandläggare. Vem du ska kontakta beror på var du bor och vilken form av avgift det handlar om. Vimmerby kommuns växel kopplar dig rätt.
Telefon: växel 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: