Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Äldre

Här har vi samlat vanliga frågor om omsorg, stöd och hjälp till äldre.Vart ska jag vända mig till om jag har frågor eller vill ansöka om hjälp?

Ansöka eller få allmän information

Om du vill ansöka om hemtjänst eller vill ha allmän information vänder du dig till biståndshandläggarna vid utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta. Kontaktuppgifterna finns längst ned på denna sida.

Kontakt med en hemtjänstgrupp eller enhetschef

Om du har hemtjänst och vill ha kontakt med hemtjänstgruppen eller chefen så finns kontaktuppgifterna på denna sida.

Kontakta oss - äldreomsorg

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: