Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Akut hjälp, krishantering

Ringa 112

112 ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. På SOS Alarms webbsida kan du läsa mer. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ringa 113 13

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa till dit för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. På SOS Alarms webbsida kan du läsa mer. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Brått att få kontakt med socialförvaltningen

Under kontorstid används ordinarie kontaktvägar.

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta (LSS- och biståndshandäggare)
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Vid akuta ärenden efter kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Psykiatrisk akutmottagning - vuxna

Behöver du eller någon i din närhet akut psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. Den psykiatriska akutmottagningen i Västerviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har telefon 0490-864 73.

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) - för barn och unga upp till 18 år

Om barnet eller den unga mår så dåligt att det behövs psykiatrisk hjälp genast, finns det alltid någonstans att gå. Det kan vara antingen den vanliga bup-mottagningen som har särskilda tider för akuta besök på dagtid, eller bup:s akutmottagning. Då behöver ni inte boka tid, men det är bra att ringa först så att de är förberedda på att ni kommer. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177länk till annan webbplats eller för att få veta vart ni
ska vända er. Mer information från Region Kalmar län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelningen i Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Telefonjourer vid psykisk ohälsa

Lista på 1177 till olika telefonjourerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när du mår dåligt psykiskt.

Svenska kyrkan ger extra stöd under coronakrisen


Kvinnofrid - våld i nära relationer

Kvinnofridslinjen telefon 020-50 50 50. Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnojour Kvinnojouren i Hultsfred och Vimmerby har telefon 0495-106 19. Kvinnojourerna hjälper på olika sätt kvinnor som är våldsutsatta.
Här hittar du kontaktuppgifter till jourer över hela landetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem Terrafemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. jourtelefon 020- 52 10 10. Samtalet är gratis syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte. Juristjouren ger dig som har utsatts för våld juridisk rådgivning, förbereder dig inför möte med rättsväsendet samt stöttar dig under en rättegång. Terrafem erbjuder även dig ett skyddat boende tjejhus och kvinnojour.

Somaya Kvinno- och tjejjouren Somayalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en Stödtelefon 020 81 82 83. Specialiserad på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.


Brottsofferjouren

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0200-21 20 19 är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Stödlinjer/forum för barn

BRIS Barnens rätt i samhället - sidor för barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ring, mejla eller chatta med Bris eller prata med andra unga i Forum. Barnens hjälptelefon (BRIS) 116 111 Samtalet syns inte på telefonräkningen.
UMO - ungdomsmottagningen på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Röda korsets jourhavande kompislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (jourchatt).


Stödlinjer för föräldrar

BRIS Barnens rätt i samhället - för vuxna om barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50 Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Rädda barnens föräldratelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 020-786 786


Sidan senaste uppdaterad: