Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ansöka om hjälp

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd i olika former från kommunens socialtjänst. Det är ditt behov, inte din ålder, som avgör vilka insatser som kan behövas.

Du kan ringa en biståndshandläggare och säga att du vill ansöka om hjälp. Det är också biståndshandläggaren som du ska kontakta om du behöver förändra den hjälp du redan har.

Det finns en ansökningsbankett längre ned på denna sida. Du kan också ringa och göra en muntlig ansökan. Du hittar både telefonnummer till biståndshandläggarna lägre ned på den här sidan.

Utredning, bedömning och beslut

När du ansöker om hjälp som hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende kommer du och biståndshandläggaren överens om att träffas, gärna hemma hos dig. Du bestämmer om du vill att någon mer ska vara med, till exempel en anhörig eller vän.

Vid hembesöket behöver handläggaren få veta mer om din situation. Viktiga frågor är till exempel vad du har svårt att klara själv hemma och vilken hjälp du behöver. Utifrån det du berättar gör handläggaren en utredning som leder till ett beslut. Du får sedan ett skriftligt svar.

Överklaga ett beslut

Om du inte får det du ansökt om finns det möjlighet att överklaga. Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare. Behöver du hjäp med din överklagan så be handläggaren som fattat beslut om hjälp.