Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad: 2020-01-22 14:01

Senast ändrad: 2020-01-22 14:36

Blöjor i förskolan i Vimmerby kommun

Kommuner måste inte tillhanda blöjor i förskolan enligt en rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vimmerby kommun har inväntat SKR:s rekommendation och fortsätter att följa sina rutiner.

Rutiner i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun tillhandahåller inte blöjor i de kommunala förskolorna och kräver inte heller att de fristående förskolorna i kommunen ska göra det.

Målet i kammarrätten

Det mål som under år 2019 har varit föremål för prövning i förvaltningsrätten samt kammarrätten har gällt ett vitesföreläggande från en kommun mot en fristående förskola, som inte tillhandahöll blöjor i likhet med vad den kommunala verksamheten i den aktuella kommunen gör. Målet har alltså gällt frågan om vitesföreläggande enligt skollagen och inte huruvida det är lagligt eller olagligt att inte tillhandahålla blöjor.

Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menar att det i dagsläget inte finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina nuvarande rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Eftersom kammarrättens dom inte är ett prejudikat är kommunerna inte skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i förskolorna. SKR kommer att följa rättsutvecklingen.

Kontakt

Ola Karlsson

Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 81
E-post: ola.karlsson@vimmerby.se

Eva Johansson

Verksamhetschef förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 80
E-post: eva.m.johansson@vimmerby.se

Publicerad: 2020-01-22 14:01

Senast ändrad: 2020-01-22 14:36