Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Senast ändrad:

Vem blir 2021 års kultur- och fritidspristagare?

Höstlöv

Nu är det dags att nominera enskilda personer, föreningar och organisationer till 2021 års kultur- och fritidspris i Vimmerby kommun.

För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris.

Priset skall delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i kommunen i minst fem år.

Förslag på kandidat till kultur- och fritidspriset kan lämnas, senast 30 september för innevarande år, per brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby. Eller maila till: kommun@vimmerby.se

Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sista möte i december varje år.

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: