Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Senast ändrad:

Unga kommunutvecklare 2021

Under de tre första veckorna på sommarlovet har sex ungdomar i nian och ettan på gymnasiet feriepraktiken Unga kommunutvecklare. Under praktiken har ungdomarna tre uppdrag som innebär att de ska undersöka hur unga upplever den fysiska tryggheten i kommunen, utvärdera badplatser och andra platser för fysisk aktivitet ut ett tillgänglighets- och jämlikhetsperspektiv och testa på olika besöksmål i kommunen.

Syftet med Unga kommunutvecklare var att få ett ungdomsperspektiv på olika frågor och arbeten i kommunen. Unga kommunutvecklare är i sig en del av kommunens arbete med ungdomsinflytande och går i linje med Barnkonventionen.

Första uppdraget handlar om hur ungdomar upplever tryggheten i kommunen. Vilka platser känns trygga och fina? Vilka platser känns fula och otrygga? De unga kommunutvecklarna har pratat med ungdomar i kommunen som fått dela sina åsikter om hur tryggheten skulle kunna förbättras. Det andra uppdraget handlar om tillgänglighet och jämlikhet. I kommunen finns flera platser som är till för att uppmuntra till fysisk aktivitet, allt från badplatser till motionsspår. Kan alla besöka dessa platser? De unga kommunutvecklarna undersöker i sommar hur olika platser ser ut och lämnar över det samlade materialet till kommunen. Det sista uppdraget är att recensera olika besöksmål som finns i kommunen. De unga kommunutvecklarna ger ett ungdomsperspektiv och hjälper till att locka andra ungdomar att prova några av alla de aktiviteter som finns i Vimmerby kommun.

De unga kommunutvecklarna har inte bara arbetat med de tre uppdragen utan även deltagit i utbildningar kring barnkonventionen och jämlikhet. Ungdomarna kommer presentera resultaten från sina uppdrag senare under sommaren.

Läs mer om de Unga kommunutvecklarnas arbete på länken nedan!

Mer information

Kontakt

Moa Eskilsson

Vikarierande ungdoms- och ANDTS-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 073-680 26 57
E-post: moa.eskilsson@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: