Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad:

Senast ändrad:

Pressmeddelande: Hopptorn vid dammen i Storebro stängs av för undersökning.

Hopptornet vid dammen i Storebro kommer efter en inrapporterad olycka att vara avstängd.

Driftenheten vid gatukontoret kommer undersöka botten då misstanke om sten eller annat föremål tros vara orsaken till en inrapporterad olycka. Undersökning av botten och vatten i anslutning till hopptornet kommer att ske av dykare i början av vecka 30.

Kontakt

Gatukontoret

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: