Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad:

Senast ändrad:

Undersökning av före detta Impregneringsverket i Södra Vi

Bild från sgu.se

Arbetet har nu påbörjats med förberedande undersökningar av
Stabsuecias impregningsplats i Södra Vi

Statens Geologiska Undersökningar (SGU) ansvarar för att 2022-2024 genomföra åtgärdsförberedande utredningar, undersökningar och projektering inför efterbehandling av Södra Vi före detta impregneringsplats i Vimmerby kommun. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Stabsuecia via Länsstyrelsen Kalmar Län.

Ytterligare information finns att läsa på SGUs hemsida, se nedanstående länk.

Kontakt

Joakim Svensson

Infrastruktursamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: joakim.svensson@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: