Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad:

Senast ändrad:

Störningar i skolskjutstrafiken Locknevi från och med idag 9 juni och terminen ut

Väg 840 från Locknevi Säteri till avtagsvägen mot Vrå är avstängd i båda riktningarna enligt Trafikverket pga broreparation

Detta påverkar skolskjutsarna i området. Alla skolskjutsar kommer att köras men det kan komma att bli förseningar.

Läs mer på Trafikverkets hemsida, länk finns under Mer information

Kontakt

Joakim Svensson - Skolskjuts

Infrastruktursamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: skolskjuts@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: