Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad:

Senast ändrad:

Del av parkering Sevedegatan stängs av

På Sevedegatans östra del stängs del av parkering av inför flytt av parkering för rörelsehindrade

Parkeringen enligt röd markering på kartan ovan kommer vara avstängd mellan den
1 september och den 10 september.
Anledningen till avstängningen är ombyggnation av parkeringsplats för rörelsehindrade.

Kontakt

Trafik


Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 00

E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: