Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Senast ändrad:

Högt NKI för Vimmerby kommun i Öppna Jämförelser Företagsklimat

Vimmerby kommun får ett NKI (nöjd-kund-index) på 75 i SKR:s Öppna Jämförelser Företagsklimat. Det motsvarar ett högt betyg och är en förbättring jämfört med förra året. Även Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning förbättrar sitt NKI och får ett totalt NKI på 73.

Sveriges Kommuner och Regioner mäter årligen kommunernas service vid myndighetsutövning genom Insikt. Resultatet för gruppen företag presenterar de i Öppna Jämförelser Företagsklimat. Insikt är en undersökning där ett urval av alla som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd får bedöma kommunens service.

Under 2019 deltog 188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar i Insikt. Med ett totalt NKI på 75 placerar sig kommunen på plats 66. Inom området brandskydd får kommunen ett mycket högt NKI på 85 som är bättre än genomsnittet i Sverige. När det gäller markupplåtelse och serveringstillstånd har det kommit in för få svar för att Vimmerby kommun ska få ett NKI-värde för respektive område. Men de svar som har kommit in har ändå betydelse för det totala NKI-värdet.

– Som kommunledning, både inom politik och förvaltning, följer vi med intresse resultatet när det gäller undersökningen Insikt. Vi följer det uthålliga, utstakade utvecklingsarbete som sker inom våra förvaltningar. Vi är glada över den trend vi kan utläsa och ser nu att vi ligger som lägst på landets snitt inom alla mätområden. Dessutom är vi extra glada över att vi även fortsatt sticker ut på ett mycket positivt vis inom området brandskydd och har gjort så under många år, säger kommundirektör Carolina Leijonram.

Stabilt resultat för miljö- och byggnadsförvaltningen

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får ett totalt NKI på 73 vilket motsvarar ett högt betyg. Det är lite bättre jämfört med 2018 då förvaltningen fick ett NKI på 72. Förvaltningen ansvarar för myndighetsområdena bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd. Livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd får ett högt NKI medan bygglov får ett godkänt NKI.

­– Vi har tagit kliv framåt inom både livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. Vi backar lite inom bygglov men vi har fortfarande bättre NKI än genomsnittet i Sverige. Med tanke på att vi förbättrade våra NKI-värden markant förra året så känns det bra att vi fortsätter hålla oss kvar vid den nya nivån, säger Anders Helgée, miljö- och byggnadschef.

Förvaltningen genomför även Insikt bland privatpersoner, kommunala verksamheter och föreningar för att få veta hur alla som haft ett ärende inom deras myndighetsområden upplever servicen.

Förvaltningens mål är att ge god service till företag och invånare, vilket de mäter med hjälp Insikt. För att uppnå målet ska de få minst betygsindex 70 inom alla serviceområden, vilket motsvarar ett högt betyg. De olika serviceområdena är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Vi uppnår vårt mål för första gången, vilket självklart är jättebra! För vårt bemötande får vi till och med ett mycket högt betyg. Det är viktigt att de som har ett ärende hos oss upplever att vi ger en god service. Nu får vi fortsätta arbeta för att behålla den höga nivån, säger Anders Helgée

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Publicerad:

Senast ändrad: