Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunfullmäktige den 27 mars

Ur dagordningen: En statusrapport från ALV utifrån bokslutet, utbildningen "Den ideologiskt förankrade politikern vs den oförvitliga tjänstepersonen" ...

... därefter debatteras en reviderad budget för år 2023 samt avsteg från ägardirektiv för Vimmerby Energi & Miljö AB.

Kontakt

Jenny Andersson

Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 06
E-post: jenny.andersson@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: