Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Senast ändrad:

Eldningsförbud i Vimmerby kommun

eld

Från och med fredag 13 maj kl 12.00 råder eldningsförbud i Vimmerby kommun och övriga kommuner i Kalmar län. Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Vimmerby kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Vimmerby kommun gäller följande.

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. (till exempel grillar, iordningställda grillplatser).

2 § Förbudet gäller från 2022-05-13 kl 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vimmerby kommun.

Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-05-13 kl. 12.00 och gäller tills vidare.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0492-76 93 30 bemannad vardagar 07.00-16.00

Insatsledare / Tjänsteman i beredskap
070-297 25 08 bemannad dygnet runt

Vid akuta ärende ring 112

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Publicerad:

Senast ändrad: