Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nyheter

Publicerad:

Senast ändrad:

Dags att ansöka om svensk flagga och fana

Svensk flagga

Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.

Fanorna delas ut vid en ceremoni på länsresidenset i Kalmar i nära anslutning till Sveriges Nationaldag 2022.

Flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni 2022. Allt beroende på rådande omständigheter vid tidpunkten.

För mer information och blanketter till ansökan, se länken nedan till Länsstyrelsens hemsida för ansökan om svenska flagga och fana.

Kontakt

Charlotte Bergne Breitholtz

Ledningskoordinator, Länsledningens stab
Telefon: 010-223 86 70
E-post: charlotte.breitholtz@lansstyrelsen.se

Publicerad:

Senast ändrad: