Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Senast ändrad:

Öppning av tomtkö för bostadsområdet Nosshult

Nu startar försäljningen av villatomter i Nosshult, ett nybyggt bostadsområde beläget ca 3 km från centrala Vimmerby tätort och i direkt anslutning till sjön Nossen.

Tomtkön för Nosshult bostadsområde öppnas för allmänheten tisdagen den 2 juni kl 14:00
Anmälan görs enklast genom vår e-tjänst eller digital blankett på kommuns hemsida.

Mer information

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
E-post: mex@vimmerby.se

Publicerad:

Senast ändrad: