Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad: 2019-06-20 15:00

Senast ändrad: 2019-07-18 16:29

Eldningsförbud i hela Kalmar län

Beslutet gäller från och med den 21 juni 2019 klockan 12:00, se föreskrift 08FS 2019:16. Elningsförbudet kommer att upphöra från och med fredagen den 19 juli 2019 klockan 12:00.

Skogsbrand

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Kalmar län. Beslutet gäller från och med den 21 juni 2019 klockan 12:00 och tills vidare, se föreskrift 08FS 2019:16.

Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Länsstyrelsen får även medge undantag från förbudet i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl.

Länsstyrelsens bedömning

Prognos för brandrisk för perioden 2019-06-21 och framåt ger mycket hög brandrisk. Skogsbränder förekommer på grund av långvarig frånvaro av riklig nederbörd i kombination med torr väderlek. Länsstyrelsen bedömer därför att det är rimligt med förbud mot viss typ av eldning i Kalmar län. Länsstyrelsen har genom samverkan stämt av beslutet med Räddningscheferna i länets kommuner.

Upplysningar om eldning utomhus finns på Länsstyrelsens webbplats samt på kommunernas hemsidor. Här kommer även att lämnas information i samband med upphävandet av beslut om eldningsförbud.

Kontakt

Publicerad: 2019-06-20 15:00

Senast ändrad: 2019-07-18 16:29