Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Distansundervisning vecka 9 för åk 7 och 8

Under vecka 9 kommer årskurs 7 och 8 att ha distansundervsining. Beslutet är taget tillsammans med regionens smittskydd på grund av covid-19 och att den brittiska mutationen nu fått fäste i Kalmar län 

Det innebär att endast årskurs 9 deltar i undervisning på plats i skolan och årskurs 7 och 8 får distansundervisning hemifrån istället för den tidigare planen att även årskurs 8 skulle vara i på plats i skolan.

Beslutet togs onsdagen den 24 februari av rektorer och skolchef i samråd med regionens smittskydd. Förändringen gäller endast för vecka 9, efter det kommer den tidigare planen för distansundervsining med två årskurser på plats i skolan att gälla. Beslutet kan dock revideras och ändras med kort varsel beroende på aktuellt läge.

Beslutet har kommunicerats ut till medarbetare och vårdnadshavare.