Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Växelvis distansundervisning för gymnasiet

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt allvarlig, vilket innebär att delar av undervisningen på Vimmerby gymnasieskola behöver fortsätta på distans, men det blir växelvis undervisning från och med den 25 januari.

Efter direktiv från Regering och Folkhälsomyndigheten och i samråd med Smittskydd Region Kalmar län har rektorer och skolchef fattat beslut om att anordna distansundervisning växelvis för eleverna på Vimmerby gymnasium under perioden 25 januari – 1 april. Syftet är att glesa ut elevantalet som finns på plats på skolan.​

Matsalen på gymnasiet kommer att vara öppen för de elever som studerar på plats på skolan. De dagar eleverna har distansundervisning får de retroaktiv lunchersättning med 25 kr.

Lunchersättning vid distansundervisning omfattar elever på Vimmerby gymnasium. Övriga folkbokförda gymnasieelever i Vimmerby kommun hänvisas till sin gymnasiekommun.